#7

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit
Edellisellä kerralla Pukkalaa kritisoitiin linkillä yhden Suomen tunnetun tutkijan tekstiin. Todellisuudessa hän kuitenkin sanoi aivan saman asian kuin Pukkala vuosimäärineen. Jos tavoitteena on vuosi 2035 tms hiilineurtaaliuden osalta, avohakkuut ovat ensimmäiset 15-20 vuotta ongelmallinen. Ääritilanteet metsässä sitten erikseen.
Pukkala on usein myös oikeassa ja tässä avohakkuun jälkeisen maapohjan hiilipäästöjen suhteen myös. Se, minkälaisia johtopäätöksiä tiedon perusteella tehdään, onkin sitten eri asia. Hiilensidonta riippuu metsän tulevasta kasvusta, eikä ole mitenkään kiistatonta, että jatkuva kasvatus tarjoaisi tähän paremman vaihtoehdon. Empirian perusteella kontraisin tätä voimakkaasti. Kuten jo aiemmin sanoin, tästä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, mutta olettamuksia senkin edestä. Pukkalan teesejä kritisoidaankin niistä. Hiilinielujen osalta kritiikki kohdistuu ennen kaikkea olettamukseen metsän kasvuvauhdista ja taimettumisesta. Halutessasi pääset helposti jäljille.
 

Cobol

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit Suomessa
Pukkala on usein myös oikeassa ja tässä avohakkuun jälkeisen maapohjan hiilipäästöjen suhteen myös. Se, minkälaisia johtopäätöksiä tiedon perusteella tehdään, onkin sitten eri asia. Hiilensidonta riippuu metsän tulevasta kasvusta, eikä ole mitenkään kiistatonta, että jatkuva kasvatus tarjoaisi tähän paremman vaihtoehdon. Empirian perusteella kontraisin tätä voimakkaasti. Kuten jo aiemmin sanoin, tästä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, mutta olettamuksia senkin edestä. Pukkalan teesejä kritisoidaankin niistä. Hiilinielujen osalta kritiikki kohdistuu ennen kaikkea olettamukseen metsän kasvuvauhdista ja taimettumisesta. Halutessasi pääset helposti jäljille.
Jeps. Tarkastelen edelleen Kokoomuksen ohjelmien ja niistä johdettujen tavoitteiden tasolla. Lähipiirissä on suomalaisittain paljon metsää, mutta en ole koskaan kiinostunut siitä hakkuumielessä tai metsänhoidollisena asiana. Riittää, että se on olemassa.

Minua kiinnostaa myös se, miten Kokoomus aikoo käytännössä ratkaista liikenteen päästöähennykset. Kokoomus (mm. Lepomäki, muistaakseni myös Orpo) on todennut, että saastuttaja maksaa jatkossa. Lepomäen mukaan ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikki lähtee oikeista kannustimista – ei rajoituksista. Päästöt ja rajalliset resurssit on hinnoiteltava oikein, jotta kuluttaja voi tehdä järkeviä kulutuspäätöksiä.

Miten Kokoomus yllä olevan pohjalta suhtautuu esimerkiksi polttoaineen hintaan 2020 eteenpäin? Entä haitalliset yritystuet? Ja monta muuta asiaa.

Itse kannatan esimerkiksi autoveron poistamisesta kokonaan heti ja romutuspalkkion sekä sähköautotuen tilapäistä nostamista, jotta liikenteelle asetetut tavoitteet voivat toteutua autojen uusiutumisen myötä. Lisäverotus sitten polttoaineisiin, eikä autoihin mitään valtion seurantalaitteita tms typeryyksiä tarvita.
 
(1)
  • Tykkää
Reactions: Hamu

Telaketju

Jäsen
Suosikkijoukkue
Kärpät
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan (Biosoil-tutkimus) joillakin alueilla avohakattu maapohja oli jopa pienimuotoinen nielu. On olemassa metsiä, joissa kasvu on loppunut ja käynnissä on hiljattainen lahoaminen. Tällaisessa metsässä saattaa olla puustoon sitoituneena hiiltä esimerkiksi 100 tonnia hehtaarilla. Avohakkuun ja viljelyn jälkeen samainen metsä voi sitoa seuraavan 50 vuoden aikana 250 tonnia hiiltä ja jatkaa sitomistaan siitä eteenpäinkin.
En äkkipäätään löytänyt niitä Biosoil-tutkimusohjeman julkaisuja, joissa tuo tieto nielusta olisi. Yleinen käsitys on se parikymmentä vuotta hiilen lähteenä. Kenties soistuneen metsänpohjan osalta tilanne voisi olla toinen. Laitatko linkin -- mielelläni joutohetkenä lukisin. Toinen asia, jos vanhassa metsässä on jonain hetkenä 100 tonnia/ha hiiltä sitoutuneen, niin on kovin vaikeaa uskoa, että sen paikalle avohakkuun seurauksena ilmestyisi metsä, jonka hiilivarasto on kaksi ja puoli kertainen. Onkohan tässä mennyt hiukan käsitteet sekaisin vai onko vertailussa unohdettu vertailla nettomääriä.

Vanha metsä myös jatkaa hitaasti hiilen sitomista, koska sitä immobilisoituu maaperään. Biosoil-tutkimuksessa on aika hienosti kuvattu se, miten paljon sitä hiiltä on pelkästään mineraalimaassa sekä humuksessa. Lahoava puuaines ei siis ole ainoa hiilen luovuttaja avohakkuun ja mahdollisen maaperän rikkomisen jälkeen.
 
"The Flat Earth Society has members all around the globe" – A tweet by the Flat Earth Society
"Say that again, but slowly" - Friendly Atheist responding
Suosikkijoukkue
Die Nationalmannschaft, Bayern München, HIFK
Itse kannatan esimerkiksi autoveron poistamisesta kokonaan heti ja romutuspalkkion sekä sähköautotuen tilapäistä nostamista, jotta liikenteelle asetetut tavoitteet voivat toteutua autojen uusiutumisen myötä. Lisäverotus sitten polttoaineisiin, eikä autoihin mitään valtion seurantalaitteita tms typeryyksiä tarvita.
Kannatan täsmälleen samaa, ja pidän luontevana, että esimerkiksi Kokoomuksen kanta asiaan olisi suunnilleen tuo.

Koko motorisoitua liikennettä tai suurta osaa siitä koskeva seurantalaitejärjestelmä olisi yksi demarimaisen holhous- ja kontrolliyhteiskunnan löyhkäävimmistä hedelmistä, vaikka idean taustalla on mm. polittisesti hyvinkin kirjavaa väkeä. Kyseessä olisi pelkästään verojen ja veronkaltaisten maksujen keräämiseen tarkoitettu järjestelmä, joka haluttaessa mahdollistaisi myös rangaistusvaatimusten so. sakkojen keräämisen. Investointi olisi kallis, ja maksaakseen itsensä takaisin sen on kyettävä keräämään liikenteen käyttäjiltä paljon rahaa tavalla tai toisella. Seuranta sopii kyllä mainiosti niiden tahojen eetokseen, joiden mielestä yksityisautoilu on tehtävä paitsi kalliiksi ja hankalaksi, niin myös epämiellyttäväksi. Mitä vasemmalle poliittisella kartalla mennään, niin sitä enemmän nämä haitta-asiat ovat keskimäärin agendalla, jopa riippumatta ajoneuvon käyttövoimasta. Ilmeisesti laitavasemmalla sähköautot ovat jees, jos niiden kustannuksia saadaan riittävästi yhteiskunnan maksettavaksi, pois lukien tietysti ne, joilla on rahaa maksaa itse.

Polttoaineverotus, vaikka on no nykyisellään prosentuaalisesti törkeällä tasolla, on erinomaisen käyttökelpoinen tapa sekä kerätä valtiolle rahaa että ohjata ajoneuvojen käyttöä. Parasta tässä mekanismeissa on se, ettei yhtäkään lisäinvestointia tarvita mihinkään seurantalaitteisiin tai kameroihin. Lisäksi polttoaineverotus on kohtalaisen oikeudenmukainen systeemi; mitä enemmän ajat ja kulutat, sitä enemmän maksat. Voit vaikuttaa polttoainemenoihisi ajoneuvon valinnan, ajotavan ja ajomäärän suhteen. Tuo antaa jo melko hyvin valinnanvaraa, etenkin tilanteessa, jossa yhteiskunta yrittäisi saada aikaan jonkinlaista nopeutettua rakennemuutosta ajoneuvokantaan. Nykyisen ”kaikkien aikojen feministisimmän” hallituksen oli tarkoitus toteuttaa määrätietoista ja aikaansaavaa ilmastopolitiikkaa, joten on kumma, ettei Cobolin edellä esittämä mallin tapainen systeemi ole jo pystyssä. Ilmeisesti vasemmistohallitus haluaisi implementoida siihenkin jonkinlaisen tulonsiirtomekanismin, plus että vähintään muutaman sadan miljoonan investointi kyttäys- ja holhoustekniikkaan olisi ideologisesti mieluisaa toisten rahojen käyttöä. Tuollaista systeemiä pitää kaikin keinoin pyrkiä viivyttämään, jotta joku kykenevämpi porukka saa sen aikanaan kuopattua kokonaan.
 
Ancylusjärven jää, on taakse jäänyttä elämää.

#7

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit
En äkkipäätään löytänyt niitä Biosoil-tutkimusohjeman julkaisuja, joissa tuo tieto nielusta olisi. Yleinen käsitys on se parikymmentä vuotta hiilen lähteenä. Kenties soistuneen metsänpohjan osalta tilanne voisi olla toinen. Laitatko linkin -- mielelläni joutohetkenä lukisin. Toinen asia, jos vanhassa metsässä on jonain hetkenä 100 tonnia/ha hiiltä sitoutuneen, niin on kovin vaikeaa uskoa, että sen paikalle avohakkuun seurauksena ilmestyisi metsä, jonka hiilivarasto on kaksi ja puoli kertainen. Onkohan tässä mennyt hiukan käsitteet sekaisin vai onko vertailussa unohdettu vertailla nettomääriä.
tässä
Vanha metsä myös jatkaa hitaasti hiilen sitomista, koska sitä immobilisoituu maaperään. Biosoil-tutkimuksessa on aika hienosti kuvattu se, miten paljon sitä hiiltä on pelkästään mineraalimaassa sekä humuksessa. Lahoava puuaines ei siis ole ainoa hiilen luovuttaja avohakkuun ja mahdollisen maaperän rikkomisen jälkeen.
Metsälehdessä aiheesta artikkeli.

100 tonnia/ha voi olla lopputuloksena, kun jatkuvaa kasvatusta harrastetaan väärässä paikassa. Suomessa on jäljellä vielä jonkin verran aikoinaan harsittuja metsiä, jotka ovat siis käsitelty jatkuvalla kasvatuksella ja niissä on toisinaan puustoa selvästi alle 100m3/ha tuoreillakin kankailla. Viljeltyinä tuottavat moninkerroin. Nykyinen jatkuva kasvatus perustuu harsintaa selvästi voimakkaampaan harvennukseen, joka edesauttaa nuoremman taimisukupolven kasvua, mutta on useita metsäpohjia, joissa taimettuminen on vähäistä ja niiden kasvu hyvin hidasta. Tästä minulla on paljonkin käytännön kokemuksia. Jatkuvalla yläharventamisella on väärissä kohteissa riskinä päätyä siis yllämainittuun lopputulokseen. Tuotakoon esiin, etten ole mitenkään jatkuvaa kasvatusta vastaan, vaan avohakkuukieltoa.
 

Artturenos

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit, NHL, Blackhawks. sympatiat Lightning.
Paras tapa kiihdyttää hiilen sitoutumista maaperään taitaa olla lannoitus. Toki jo hiilidioiksidi itsessään on kasvua kiihdyttävä tekijä. Paras tulos hiilen sidonnassa saadaan yleensä silloin kuin maan kasvukuntoa parannetaan, ja yleensä tämä tarkoittaa lannoittamista. Myös maanviljelyssä sama homma luomu vapauttaa maaperästä hiiltä enemmän tuotettua tonnia kohden kuin tehoviljely, joka on kovin loogista omaan järkeeni.
 
Hyi helvet## joku oli keittänyt aamulla pahaa kahvia hallilla!- No Duncan Keitti.

Joukka

Jäsen
Suosikkijoukkue
Tappara
"Screw the rules - play the Game!"

Vinyl

Jäsen
Suosikkijoukkue
Aravirran kovuus
Ymmärrän persujen harrastaman kommunistijahtilarpin jollain tasolla, mutta miksi joku kokoomuslainen lähtee tähän hommaan mukaan? Identiteettipolitiikkaa joo kyllä, mutta jos rasismin näkeminen joka suunnassa on helvetin raskasta niin ei kommunistien näkeminen kaikkialla ole yhtään sen terveempää. Onko tämä muka jotenkin voittava taktiikka?
 
Skate or Die, mielummin Die.
Suosikkijoukkue
Lexaa, Oulun Kärpät, SaPko, Ivan Huml
Ymmärrän persujen harrastaman kommunistijahtilarpin jollain tasolla, mutta miksi joku kokoomuslainen lähtee tähän hommaan mukaan? Identiteettipolitiikkaa joo kyllä, mutta jos rasismin näkeminen joka suunnassa on helvetin raskasta niin ei kommunistien näkeminen kaikkialla ole yhtään sen terveempää. Onko tämä muka jotenkin voittava taktiikka?
Juurikin näin, enemmän kannattaisi Kalevankin keskittyä asiakysymiksiin ihan Kokoomuksenkin tukalaa tilannetta ajatellen.
 
Markkinointi, kotisivut ja asiakaspalvelu kuntoon, Oulun Kärpät.

Cobol

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit Suomessa
Juurikin näin, enemmän kannattaisi Kalevankin keskittyä asiakysymiksiin ihan Kokoomuksenkin tukalaa tilannetta ajatellen.
Kokoomuksen ongelma on, että se ei hallitse keskustelua somessa ja laajemmin lainkaan. Sitten tulee irtonaisia heittoja sieltä täältä, ja lopputulosta ei edes huomaa.
 
(1)
  • Tykkää
Reactions: BOL
Suosikkijoukkue
Lexaa, Oulun Kärpät, SaPko, Ivan Huml
Kokoomuksen ongelma on, että se ei hallitse keskustelua somessa ja laajemmin lainkaan. Sitten tulee irtonaisia heittoja sieltä täältä, ja lopputulosta ei edes huomaa.
Täsmälleen samaa mieltä. Mielestäni tähän on kaksi ongelmaa ajatellen nimenomaan puolueen näkökulmasta. Ensinnäkin puheenjohtaja Orpon lepsuus: yhtenäistä linjaa ei vain ole asiakysymyksissä ja opposiotiopolitiikassa. Toisekseen puolue ei vieläkään ole kunnolla toipunut Taru Tujusen lähdöstä ja tämä on näkynyt esimerkiksi heikossa viestinnässä. Puolueen henkilövalinnat eivät myöskään ole onnistuneet ja edellinen puoluesihteeri Janne Pesonen ei substanssiltaan tai strategiallaan vakuuttanut.

Edellä mainitut syyt johtavat mielestäni näihin irtonaisiin heittoihin, vaikka toki yksittäiset edustajat ovat kannanotoissaan ja valitussa linjassaan järkeviä.
 
Markkinointi, kotisivut ja asiakaspalvelu kuntoon, Oulun Kärpät.

dana77

Jäsen
Suosikkijoukkue
vaikea selittää
Tälläkin palstalla aina välillä vilahtaa mielipiteitä kuinka nykyinen kommunistihallitus tuhoaa maan.
Koska olen palstalla esittänyt mielipiteitä, niin kolme nostoa jutusta
1) tuotantovälineiden haltuunotto. Raha on vaihdannanväline. Vasemmistoliitto kertoi hiljattain, että he kannattavat pääomien verottamista samalla tavoin kuin ansioita, eli pyrkivät ottamaan suurimman osan pääomista valtion haltuun, check.
2) valuutan ulkomaille viennin estäminen. Vasemmisto on pyöritellyt ajatuksia muuttoverosta ja omaisuuden arvonnousun verottamisesta, jos sitä yritetään verotta viedä pois maasta turvaan. Check.
3) kansalaiset ilmiantavat toisiaan. Verotietojen julkaisemista vasemmisto puolustelee mm sillä, että näin kansalaiset voivat valvoa toisiaan ja ilmiantaa ne jotka kiertävät veroja. Check.

Mutta tämä on tietenkin ihan eri asia.
 
”En ole koskaan väittänyt, että kaikki konservatiivit olisivat typeryksiä. Sen sijaan kaikki typerykset ovat konservatiiveja.” - John Stuart Mill

Vanha Len

Jäsen
Suosikkijoukkue
TPS, Boners
Tälläkin palstalla aina välillä vilahtaa mielipiteitä kuinka nykyinen kommunistihallitus tuhoaa maan. Entinen kokoomuksen kansanedustajakin pohtii

Onneksi hallitus pitää kiinni siitä, ettei kommunismi tai natsismi pääse valloilleen. Kommunismin eräs pääpiirre on myös suvaitsettomuus. Tätäkin ajetaan alas ja ihan opposition puolelta Orpon johdolla. Maassa kaikki hyvin ja Helsingissä. Tuplapeukku. Mun mielestäni pitää mennä näin ja unohtaa persut. Ei siis pidä valittaa. 700 000 äänestäjää voi haluta jotain muuta, mutta vähemmistö ja Trump.
 
Kaikki on sallittu sodassa ja rakkaudessa. Paitsi sodassa rakkaus ja rakkaudessa sota. -Juice Leskinen

heavy

Jäsen
Suosikkijoukkue
HIFK
Koska olen palstalla esittänyt mielipiteitä, niin kolme nostoa jutusta
1) tuotantovälineiden haltuunotto. Raha on vaihdannanväline. Vasemmistoliitto kertoi hiljattain, että he kannattavat pääomien verottamista samalla tavoin kuin ansioita, eli pyrkivät ottamaan suurimman osan pääomista valtion haltuun, check.
2) valuutan ulkomaille viennin estäminen. Vasemmisto on pyöritellyt ajatuksia muuttoverosta ja omaisuuden arvonnousun verottamisesta, jos sitä yritetään verotta viedä pois maasta turvaan. Check.
3) kansalaiset ilmiantavat toisiaan. Verotietojen julkaisemista vasemmisto puolustelee mm sillä, että näin kansalaiset voivat valvoa toisiaan ja ilmiantaa ne jotka kiertävät veroja. Check.

Mutta tämä on tietenkin ihan eri asia.
Miten nämä hallituksen toimenpiteet menivät läpi eduskunnassa? Milloin ne tulevat hakemaan mun tuotantovälineen eli macbookin? Joku naapuri on siitä kuitenkin niille kertonut...
 

Petros

Jäsen
Suosikkijoukkue
42
Heikki a Ollila. Varsinainen älykkö. Painaa "past, present and future"...harhaista, vihaista ja populistista copy pastea.
Vasemmistoliitto --> kommareita .. Persut-->äärioikeisto

On kokoomus heikossa hapessa, epätoivoko siellä kurkistelee, hah hah
Sopii hyvin tälle palstalle.
 
“As usual, there is a great woman behind every idiot.”

Vesuri

Jäsen
Suosikkijoukkue
Vyborg Jesters
Eikös taidetta vielä saa myydä alv 0%? siitä vaan vanhemmat maksamaan 2000€ jani-petterin päiväkoti- ja koulupiirustuksista. Näinhän poliitikotkin keräävät vaalirahoituksiaan.
edit: itseasiassa ei. Ratkaisu on että lapsien on ilmoittauduttava ehdokkaiksi vaaleissa, jotta heille voidaan vaaliavustuksina maksaa aina 10K€ kerrallaan.
Lapsilta voi ostaa sieniä ja marjoja verottomasti.
 
Cobol 1.1.2009: En mene sanomaan mitään muista joukkueista ja siitä kuinka niiden johto seuraa Jatkoaikaa, mutta Jokerien johto lukee moneen kertaan päivässä sen mitä kirjoitan.

penalalli

Jäsen
Suosikkijoukkue
Helsingin IFK

Kokoomuksessa halutaan kastroida seksuaalirikollisia.
No, sulla ja sun ideologillasi on varmaan vaihtoehtoehdotus vaikka Oulun lastenraiskareille.
Tai aikoinaan moninkertaisesti seksirikoksista tuomitulle Jammu Siltavuorelle.
Kerro ihmeessä, forum on sinun:
 

Tadu

Jäsen
Suosikkijoukkue
Viikingit, Spurs, narrit (pre 2014)
No, sulla ja sun ideologillasi on varmaan vaihtoehtoehdotus vaikka Oulun lastenraiskareille.
Tai aikoinaan moninkertaisesti seksirikoksista tuomitulle Jammu Siltavuorelle.
Kerro ihmeessä, forum on sinun:
Kysymyksenasettelusi on sen verran hyökkäävä ja sisältää ihmeellisen oletuksen, joten jätän vastaamatta.
 

Cobol

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit Suomessa
Se Stubbista:


Synkältä näyttää Kokoomuksen tilanne. Ei vain Helsingissä, vaan ylipäätään. Kovat - mutta aiemmin petetyt - nimet eivät useista syistä johtuen halua turvata Kokoomuksen kannatusta ja Orpon jatkoa 2021 kuntavaaleissa. Kun asian näin miettii, aivan oikein tekevät.

Arvaan, että puheenjohtajan vaihdos on edessä ylimääräisessä kokouksessa vaalien jälkeen. Helsingissä Vihreät saa pormestarin ja Kokoomuksen kannatus putoaa useita prosentteja.
 

Walrus21

Jäsen
Suosikkijoukkue
Lukko
Asioita, joihin tulen kiinnittämään vaalikeväänä huomiota:

- Nostaako kokoomus esille populismilla ratsastavia konservatiiveja (Atte Kaleva, Otto Meri jne). Annetaanko näille hiljainen hyväksyntä?
- Toimiiko kokoomus jääräpäisesti autoilun puolustajana? Itsekin köröttelen silloin tällöin autolla, mutta en halua, että oman ajomukavuuden varjolla tehdään taaksepäin katsovaa kaupunkipolitiikkaa.
- Kuka nostetaan pormestariehdokkaaksi? Heikolta näyttää tällä hetkellä vaihtoehtojan osalta. Vapaavuori on ollut monissa asioissa ok, mutta viime vuodet ovat antaneet viitteitä jääräpäisyydestä ja yhteistyökyvyn puutteesta.
- Haluaako kokoomus olla pragmaattinen sivistyspuolue, vai meneekö keskittyminen intressipolitiikkaan?
 
"Nyt ei taloudellisia raameja laiteta estämään ihmisten ajattelua" - Antti Rinne

"North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!" - Donald Trump

Cobol

Jäsen
Suosikkijoukkue
Jokerit Suomessa
Hyvä listaus @Walrus21 ja ehkä on entistä vaikeampi saada Kokoomus seisomaan esimerkiksi Lepomäen esittämän saastuttaja maksaa periaatteen takana:


Stubbin ja Vapaavuoren jääminen pois vaaleista vähentää Kokoomuksen oikeistoliberaalien merkittystä.
 

mike owen

Jäsen
Suosikkijoukkue
tepsi, hjk ja kiisto
Hyvä listaus @Walrus21 ja ehkä on entistä vaikeampi saada Kokoomus seisomaan esimerkiksi Lepomäen esittämän saastuttaja maksaa periaatteen takana:


Stubbin ja Vapaavuoren jääminen pois vaaleista vähentää Kokoomuksen oikeistoliberaalien merkittystä.
Loppujen lopuksi kuluttaja on se, joka maksaa tuotteen tai palvelun ostajana saastuttajan kulut joko veroina tai tuotteen/palvelun hinnassa.
 
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy