Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Tässä ensin linkit hankkeen muihin ketjuihin:

Maalivahtien arviointiketjun avausviestissä on lisätietoja projektista, eli kannattaa ehkä lukaista se ihan ensimmäisenä.

Mutta tässä ketjussa arvioimme siis kaikki liigan hyökkääjät (eli toisin sanoen: reilusti tekemistä sadeiltojen varalle). Arvosana-asteikko on myös tässä 0-10 ja tässä jonkinlainen ohjeellinen arvosanataulukko:

10
- "Liian hyvä liigaan. Tätä kovempia pelaajia ei liigassa voi nähdä."
9 - "Tähtipelaaja. Olisi ykkösmiehiä missä tahansa liigaseurassa ja saattaa pelata MM-kisajoukkueessakin."
8 - "Kärkipelaaja. Kelpaisi mihin tahansa liigaseuraan ja on todennäköisesti ainakin EHT-ringissä."
7 - "Hyvää liigatasoa. Useimmissa seuroissa kärkikentissä."
6 - "Runkopelaaja. Keskitasoa parempi liigapelaaja."
5 - "Keskitason liigapelaaja. Kaukana terävimmästä kärjestä, mutta kuitenkin parempi kuin puolet kaikista muista sarjan hyökkääjistä."
4 - "Keskitasoa huonompi liigapelaaja."
3 - "Rivimies. Menettelee nelosketjussa, mutta ei annettavaa juuri isompaan rooliin.
2 - "Täytemies. Ei kuuluisi pelata liigaa ainakaan vakiokokoonpanossa."
1 - "Reservi. Oikea sarjataso on vielä joko junnut tai Mestis."
0 - "Nolla. Esimerkiksi juniori, jonka ei vielä pitäisi pelata minuuttiakaan liigassa."

Säännöt ja ohjeet:
* Käyttäkää arvosanana joko kokonaislukua (esim. 8) tai yhdellä desimaalilla (esim. 7,5).
* Antakaa arvosana kaikille hyökkääjille.
* Merkitkää kuitenkin selvästi oma suosikkiseuranne. En huomioi suosikkiseuran pelaajillle annettuja arvosanoja lopputuloksiin.
* Älkää muuttako pelaajien järjestystä tuosta listastani (helpottaa huomattavasti kun lasken arvosanoja yhteen).
* Muiden näkemysten dissaaminen on ihan urpoa ja turhaa. Kaikkien mielipiteet ovat tässä tismalleen saman arvoisia, joten keskittykää nillittämisen sijaan tekemään itse oikeammat arviot.
* Käytännön vinkkejä arvosanan arvioimiseen: kannattaa ehkä valita antaa arvosanat vaikkapa oman suosikkijoukkueen pelaajille, joille on helpointa antaa arvosana. Sen jälkeen voi sitten jokaisen muun kohdalla miettiä mihin kohtaan hän sijoittuisi oman suosikkijengin rankingissa.

Pelaajalista eliteprospects-linkkeineen ilmestyy ihan hetken päästä tuohon alle. Mahdollisista virheistä ja puutteista saa huudella, tiedot on otettu ep:stä, jossa silloin tällöin on virheitä. Tämän viestin jälkeen liigaan liittyvistä pelaajista otetaan pikainen uusintakierros ennen kauden alkua, eli älkää lisäilkö pelaajia listaan oma-aloitteisesti.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Arvioitavat hyökkääjät osa 1/2 (6.9.2020)

HIFK
Terry And
Alex Broadhurst
Sebastian Dyk
Elis Hede
Rasmus Heljanko
Juha Jääskä
Juho Keränen
Ville Leskinen
Anton Lundell
Wiljami Myllylä
Niklas Nordgren
Lennart Petrell
Jesse Saarinen
Jere Sallinen
Teemu Tallberg
Miro Väänänen
Micke-Max Åsten
HPK
Santtu Hakanen
Kasperi Heinänen
Juuso Ikonen
Jere Innala
Jere Jokinen
Harri Kainulainen
Henri Kanninen
Kristjan Kombe
Petri Kontiola
Mikko Lahtela
Jesse Mankinen
Joona Monto
Daniel Mäkiaho
Markus Nenonen
Valtteri Puustinen
Miro Ruokonen
Erkka Seppälä
Tommi Tikka
ILVES
Joose Antonen
Joni Ikonen
Joona Ikonen
Roby Järventie
Teemu Lepaus
Matias Maccelli
Ville Meskanen
Panu Mieho
Miro Nalli
Eetu Päkkilä
Ondrej Roman
Arttu Ruotsalainen
Antti Saarela
Eemeli Suomi
Samuli Vainionpää
Taavi Vartiainen
JUKURIT
Vitali Abramov
Kristian Afanasyev
Teemu Henritius
Heikki Huttunen
Ville Leskinen
Miiro Linjala
Anssi Löfman
Kalle Matikainen
Otto Mäkinen
Henri Nikkanen
Jesper Piitulainen
Teemu Pulkkinen
Joachim Rohdin
Mikael Saha
Simon Stransky
Julius Vähätalo
JYP
Joni Airo
Samuel Helenius
Jarkko Immonen
Oskari Kalajanniska
Antti Kalapudas
Severi Lahtinen
Brad Lambert
Ossi Louhivaara
Patrik Puistola
Robert Rooba
Mikko Salmio
Patrik Siikanen
Miska Siikonen
Jani Tuppurainen
Jerry Turkulainen
Samuel Valkeejärvi
KALPA
Leevi Aaltonen
Miska Humaloja
Severi Immonen
Tommi Jokinen
Kai Kantola
Aleksi Klemetti
Henri Knuutinen
Benjamin Korhonen
Rasmus Kuiri
Juuso Könönen
Eetu Luostarinen
Juuso Mäenpää
Miikka Pitkänen
Alexander Ruuttu
Aapeli Räsänen
Balázs Sebök
Pekka Suhonen
Tuomas Vartiainen
KOOKOO
Aleksi Ainali
Kasper Björkqvist
Teemu Engberg
Jere Friberg
Vilmos Galló
Erik Karlsson
Kimi Koivisto
Trevor Mingoia
Joonas Oden
Kasperi Ojantakanen
Ahti Oksanen
Kyle Platzer
Samuli Ratinen
Toni Suuronen
KÄRPÄT
Julius Hermonen
Jussi Jokinen
Tommi Järvitalo
Otto Karvinen
Radek Koblizek
Jesse Koskenkorva
Michal Kristof
Cody Kunyk
Tino Metsävainio
Aleksi Mustonen
Jesse Puljujärvi
Mika Pyörälä
Aatu Räty
Aku Räty
Jari Sailio
Zdenek Sedlak
Tuukka Tieksola
Samu Tuomaala
LUKKO
Robert Arrak
Daniel Audette
Anrei Hakulinen
Toni Koivisto
Eetu Koivistoinen
Heikki Liedes
Julius Mattila
Linus Nyman
Mikko Petman
Kristian Pospisil
Sebastian Repo
Jesse Ruotsi
Aleksi Saarela
Pavol Skalicky
Jonne Tammela
Niklas Ylitalo
 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Osa 2/2:

PELICANS
Hannes Björninen
Rudolf Cerveny
Alexander Forslund
Frank Gymer
Aleks Haatanen
Juuso Heikkilä
Sakke Hämäläinen
Iikka Kangasniemi
Joel Kerkkänen
Waltteri Merelä
Otto Nieminen
Miika Roine
Miro-Pekka Saarelainen
Jonatan Tanus
Artturi Toivola
Leevi Tukiainen
Antti Tyrväinen
Stanislav Vrhel

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi
Elmeri Kaksonen
Jarno Koskiranta
Filip Krivosik
Jaakko Lantta
Veikko Loimaranta
Matias Mäntykivi
Joni Nikko
Valtteri Ojantakanen
Ville Petman
Topi Piipponen
Micke Saari
Ville Vainikainen
Santeri Virtanen
Tomas Zaborsky

SPORT
Turo Asplund
Eemil Erholtz
Santeri Haarala
Lari Heikkinen
Patrik Karlkvist
Niko Kuiri
Juho Liuksiala
Niclas Lucenius
Jesse Paukku
Erik Riska
Filip Riska
Sebastian Stålberg
Simon Suoranta
Roope Talaja
Aaro Vidgren
Jonne Virtanen

TAPPARA
Charles Bertrand
Jere Henriksson
Niko Huuhtanen
Kristian Kuusela
Matias Lehtonen
Anton Levtchi
Oskari Luoto
Jarkko Malinen
Sami Moilanen
Jukka Peltola
Petteri Puhakka
Otto Rauhala
Kasper Simontaival
Jiri Smejkal
Michael Spacek
Kristian Tanus
Lassi Vanhatalo
Olavi Vauhkonen
Jere Virolainen
Patrik Virta

TPS
Topias Haapanen
Timur Ibragimov
Aarne Intonen
Ruslan Iskhakov
Joel Janatuinen
Juhani Jasu
Josh Kestner
Lauri Korpikoski
Hannu Kuru
Eetu Liukas
Markus Nurmi
Austin Ortega
Lauri Pajuniemi
Mikael Pyyhtiä
Juuso Pärssinen
Kalle Väisänen
Evan Weinger
Petteri Wirtanen

ÄSSÄT
Niklas Appelgren
Roni Hirvonen
Jouka Juhola
Lenni Killinen
Niko Kivelä
Otto Kivenmäki
Lauri Kulmala
Tommi Laakso
Arttu Lausniemi
Jasper Lindsten
Nick Merkley
Atte Mäkinen
Miro Mäkinen
Valtteri Pihlajamäki
Peter Tiivola
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Benkku

Jäsen
Suosikkijoukkue
HPK, NUFC
Arvioitavat hyökkääjät osa 1/2 (6.9.2020)

HIFK
Terry And
Alex Broadhurst
Sebastian Dyk
Elis Hede
Rasmus Heljanko
Juha Jääskä
Juho Keränen
Ville Leskinen
Anton Lundell
Wiljami Myllylä
Niklas Nordgren
Lennart Petrell
Jesse Saarinen
Jere Sallinen
Teemu Tallberg
Miro Väänänen
Micke-Max Åsten
HPK
Santtu Hakanen
Kasperi Heinänen
Juuso Ikonen
Jere Innala
Jere Jokinen
Harri Kainulainen
Henri Kanninen
Kristjan Kombe
Mikko Lahtela
Jesse Mankinen
Joona Monto
Daniel Mäkiaho
Markus Nenonen
Valtteri Puustinen
Miro Ruokonen
Erkka Seppälä
Tommi Tikka
ILVES
Joose Antonen
Joni Ikonen
Joona Ikonen
Roby Järventie
Teemu Lepaus
Matias Maccelli
Ville Meskanen
Panu Mieho
Miro Nalli
Eetu Päkkilä
Ondrej Roman
Arttu Ruotsalainen
Antti Saarela
Eemeli Suomi
Samuli Vainionpää
Taavi Vartiainen
JUKURIT
Vitali Abramov
Kristian Afanasyev
Teemu Henritius
Heikki Huttunen
Ville Leskinen
Miiro Linjala
Anssi Löfman
Kalle Matikainen
Otto Mäkinen
Henri Nikkanen
Jesper Piitulainen
Teemu Pulkkinen
Joachim Rohdin
Mikael Saha
Simon Stransky
Julius Vähätalo
JYP
Joni Airo
Samuel Helenius
Jarkko Immonen
Oskari Kalajanniska
Antti Kalapudas
Severi Lahtinen
Brad Lambert
Ossi Louhivaara
Patrik Puistola
Robert Rooba
Mikko Salmio
Patrik Siikanen
Miska Siikonen
Jani Tuppurainen
Jerry Turkulainen
Samuel Valkeejärvi
KALPA
Leevi Aaltonen
Miska Humaloja
Severi Immonen
Tommi Jokinen
Kai Kantola
Aleksi Klemetti
Henri Knuutinen
Benjamin Korhonen
Rasmus Kuiri
Juuso Könönen
Eetu Luostarinen
Juuso Mäenpää
Miikka Pitkänen
Alexander Ruuttu
Aapeli Räsänen
Balázs Sebök
Pekka Suhonen
Tuomas Vartiainen
KOOKOO
Aleksi Ainali
Kasper Björkqvist
Teemu Engberg
Jere Friberg
Vilmos Galló
Erik Karlsson
Kimi Koivisto
Trevor Mingoia
Joonas Oden
Kasperi Ojantakanen
Ahti Oksanen
Kyle Platzer
Samuli Ratinen
Toni Suuronen
KÄRPÄT
Julius Hermonen
Jussi Jokinen
Tommi Järvitalo
Otto Karvinen
Radek Koblizek
Jesse Koskenkorva
Michal Kristof
Cody Kunyk
Tino Metsävainio
Aleksi Mustonen
Jesse Puljujärvi
Mika Pyörälä
Aatu Räty
Aku Räty
Jari Sailio
Zdenek Sedlak
Tuukka Tieksola
Samu Tuomaala
LUKKO
Robert Arrak
Daniel Audette
Anrei Hakulinen
Toni Koivisto
Eetu Koivistoinen
Heikki Liedes
Julius Mattila
Linus Nyman
Mikko Petman
Kristian Pospisil
Sebastian Repo
Jesse Ruotsi
Aleksi Saarela
Pavol Skalicky
Jonne Tammela
Niklas Ylitalo


Petri Kontiola näyttää ainakin puuttuvan Hpk:n listasta
 

Arnold

Jäsen
Suosikkijoukkue
SM2013
Osa 1/2:
Arvioitavat hyökkääjät osa 1/2 (6.9.2020)

HIFK
Terry And3
Alex Broadhurst7
Sebastian Dyk8
Elis Hede0
Rasmus Heljanko1
Juha Jääskä6
Juho Keränen5
Ville Leskinen7
Anton Lundell7
Wiljami Myllylä3
Niklas Nordgren4
Lennart Petrell5
Jesse Saarinen7
Jere Sallinen9
Teemu Tallberg5
Miro Väänänen3
Micke-Max Åsten4
HPK
Santtu Hakanen0
Kasperi Heinänen1
Juuso Ikonen6
Jere Innala6
Jere Jokinen1
Harri Kainulainen4
Henri Kanninen4
Kristjan Kombe1
Petri Kontiola8
Mikko Lahtela2
Jesse Mankinen7
Joona Monto4
Daniel Mäkiaho0
Markus Nenonen6
Valtteri Puustinen7
Miro Ruokonen4
Erkka Seppälä3
Tommi Tikka5
ILVES
Joose Antonen5
Joni Ikonen7
Joona Ikonen6
Roby Järventie2
Teemu Lepaus5
Matias Maccelli8
Ville Meskanen9
Panu Mieho5
Miro Nalli3
Eetu Päkkilä2
Ondrej Roman7
Arttu Ruotsalainen9
Antti Saarela6
Eemeli Suomi8
Samuli Vainionpää4
Taavi Vartiainen5
JUKURIT
Vitali Abramov9
Kristian Afanasyev3
Teemu Henritius5
Heikki Huttunen4
Ville Leskinen5
Miiro Linjala0
Anssi Löfman6
Kalle Matikainen2
Otto Mäkinen3
Henri Nikkanen4
Jesper Piitulainen6
Teemu Pulkkinen4
Joachim Rohdin6
Mikael Saha4
Simon Stransky7
Julius Vähätalo5
JYP
Joni Airo0
Samuel Helenius2
Jarkko Immonen8
Oskari Kalajanniska3
Antti Kalapudas7
Severi Lahtinen5
Brad Lambert4
Ossi Louhivaara5
Patrik Puistola7
Robert Rooba6
Mikko Salmio5
Patrik Siikanen3
Miska Siikonen6
Jani Tuppurainen7
Jerry Turkulainen7
Samuel Valkeejärvi1
KALPA
Leevi Aaltonen4
Miska Humaloja6
Severi Immonen3
Tommi Jokinen6
Kai Kantola7
Aleksi Klemetti6
Henri Knuutinen5
Benjamin Korhonen0
Rasmus Kuiri1
Juuso Könönen4
Eetu Luostarinen9
Juuso Mäenpää0
Miikka Pitkänen7
Alexander Ruuttu5
Aapeli Räsänen4
Balázs Sebök6
Pekka Suhonen1
Tuomas Vartiainen3
KOOKOO
Aleksi Ainali6
Kasper Björkqvist5
Teemu Engberg4
Jere Friberg5
Vilmos Galló6
Erik Karlsson5
Kimi Koivisto4
Trevor Mingoia7
Joonas Oden5
Kasperi Ojantakanen3
Ahti Oksanen7
Kyle Platzer6
Samuli Ratinen2
Toni Suuronen3
KÄRPÄT
Julius Hermonen3
Jussi Jokinen7
Tommi Järvitalo0
Otto Karvinen4
Radek Koblizek6
Jesse Koskenkorva3
Michal Kristof7
Cody Kunyk9
Tino Metsävainio4
Aleksi Mustonen6
Jesse Puljujärvi10
Mika Pyörälä8
Aatu Räty5
Aku Räty5
Jari Sailio5
Zdenek Sedlak0
Tuukka Tieksola1
Samu Tuomaala0
LUKKO
Robert Arrak0
Daniel Audette6
Anrei Hakulinen7
Toni Koivisto5
Eetu Koivistoinen5
Heikki Liedes5
Julius Mattila4
Linus Nyman6
Mikko Petman4
Kristian Pospisil8
Sebastian Repo8
Jesse Ruotsi2
Aleksi Saarela8
Pavol Skalicky7
Jonne Tammela7
Niklas Ylitalo4
 
Viimeksi muokattu:
Porin Ässät - SM-liigan viimeinen voittaja! | 7 vuotta vs 57 vuotta

Arnold

Jäsen
Suosikkijoukkue
SM2013
Osa 2/2:
PELICANS
Hannes Björninen 7
Rudolf Cerveny 7
Alexander Forslund 6
Frank Gymer 4
Aleks Haatanen 3
Juuso Heikkilä 1
Sakke Hämäläinen 4
Iikka Kangasniemi 7
Joel Kerkkänen 0
Waltteri Merelä 4
Otto Nieminen 5
Miika Roine 6
Miro-Pekka Saarelainen 4
Jonatan Tanus 5
Artturi Toivola 4
Leevi Tukiainen 0
Antti Tyrväinen 5
Stanislav Vrhel 2

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 5
Elmeri Kaksonen 6
Jarno Koskiranta 10
Filip Krivosik 6
Jaakko Lantta 3
Veikko Loimaranta 4
Matias Mäntykivi 2
Joni Nikko 5
Valtteri Ojantakanen 2
Ville Petman 5
Topi Piipponen 4
Micke Saari 5
Ville Vainikainen 4
Santeri Virtanen 5
Tomas Zaborsky 8

SPORT
Turo Asplund 6
Eemil Erholtz 5
Santeri Haarala 3
Lari Heikkinen 2
Patrik Karlkvist 7
Niko Kuiri 5
Juho Liuksiala 6
Niclas Lucenius 6
Jesse Paukku 4
Erik Riska 5
Filip Riska 5
Sebastian Stålberg 5
Simon Suoranta 6
Roope Talaja 7
Aaro Vidgren 4
Jonne Virtanen 5

TAPPARA
Charles Bertrand 8
Jere Henriksson 0
Niko Huuhtanen 0
Kristian Kuusela 7
Matias Lehtonen 3
Anton Levtchi 6
Oskari Luoto 0
Jarkko Malinen 6
Sami Moilanen 4
Jukka Peltola 9
Petteri Puhakka 1
Otto Rauhala 6
Kasper Simontaival 4
Jiri Smejkal 7
Michael Spacek 9
Kristian Tanus 6
Lassi Vanhatalo 3
Olavi Vauhkonen 7
Jere Virolainen 0
Patrik Virta 8

TPS
Topias Haapanen 5
Timur Ibragimov 8
Aarne Intonen 1
Ruslan Iskhakov 6
Joel Janatuinen 4
Juhani Jasu 6
Josh Kestner 7
Lauri Korpikoski 8
Hannu Kuru 5
Eetu Liukas 2
Markus Nurmi 7
Austin Ortega 7
Lauri Pajuniemi 8
Mikael Pyyhtiä 2
Juuso Pärssinen 4
Kalle Väisänen 0
Evan Weinger 7
Petteri Wirtanen 6

ÄSSÄT
Niklas Appelgren
Roni Hirvonen
Jouka Juhola
Lenni Killinen
Niko Kivelä
Otto Kivenmäki
Lauri Kulmala
Tommi Laakso
Arttu Lausniemi
Jasper Lindsten
Nick Merkley
Atte Mäkinen
Miro Mäkinen
Valtteri Pihlajamäki
Peter Tiivola
 
Porin Ässät - SM-liigan viimeinen voittaja! | 7 vuotta vs 57 vuotta

Snacilep

Jäsen
Suosikkijoukkue
Lahen Pelicans, Leijonat
Osa 1/2
HIFK
Terry And 4
Alex Broadhurst 7
Sebastian Dyk 8
Elis Hede 2
Rasmus Heljanko 3
Juha Jääskä 5,5
Juho Keränen 5
Ville Leskinen 8
Anton Lundell 8
Wiljami Myllylä 3,5
Niklas Nordgren 4
Lennart Petrell 4
Jesse Saarinen 8
Jere Sallinen 8
Teemu Tallberg 4
Miro Väänänen 3
Micke-Max Åsten 4
HPK
Santtu Hakanen 1
Kasperi Heinänen 1
Juuso Ikonen 8
Jere Innala 8
Jere Jokinen 3
Harri Kainulainen 4
Henri Kanninen 5
Kristjan Kombe 3
Petri Kontiola 8,5
Mikko Lahtela 3
Jesse Mankinen 6,5
Joona Monto 5
Daniel Mäkiaho 2
Markus Nenonen 8
Valtteri Puustinen 8
Miro Ruokonen 4
Erkka Seppälä 3
Tommi Tikka 6
ILVES
Joose Antonen 6
Joni Ikonen 6
Joona Ikonen 7
Roby Järventie 3
Teemu Lepaus 6
Matias Maccelli 7,5
Ville Meskanen 8
Panu Mieho 5
Miro Nalli 4
Eetu Päkkilä 4
Ondrej Roman 7
Arttu Ruotsalainen 9
Antti Saarela 5
Eemeli Suomi 9
Samuli Vainionpää 4
Taavi Vartiainen 4
JUKURIT
Vitali Abramov 9
Kristian Afanasyev 4,5
Teemu Henritius 4
Heikki Huttunen 4,5
Ville Leskinen 5
Miiro Linjala 1
Anssi Löfman 6
Kalle Matikainen 2
Otto Mäkinen 4
Henri Nikkanen 4,5
Jesper Piitulainen 6
Teemu Pulkkinen 5,5
Joachim Rohdin 6
Mikael Saha 5
Simon Stransky 6,5
Julius Vähätalo 4
JYP
Joni Airo 1
Samuel Helenius 2
Jarkko Immonen 8
Oskari Kalajanniska 3,5
Antti Kalapudas 7
Severi Lahtinen 5,5
Brad Lambert 4
Ossi Louhivaara 5,5
Patrik Puistola 5,5
Robert Rooba 5
Mikko Salmio 4,5
Patrik Siikanen 4
Miska Siikonen 6
Jani Tuppurainen 7,5
Jerry Turkulainen 7,5
Samuel Valkeejärvi 2
KALPA
Leevi Aaltonen 4,5
Miska Humaloja 4
Severi Immonen 4
Tommi Jokinen 5,5
Kai Kantola 7
Aleksi Klemetti 6
Henri Knuutinen 4
Benjamin Korhonen 3
Rasmus Kuiri 2
Juuso Könönen 5
Eetu Luostarinen 9
Juuso Mäenpää 2
Miikka Pitkänen 8
Alexander Ruuttu 6
Aapeli Räsänen 5,5
Balázs Sebök 6
Pekka Suhonen 1
Tuomas Vartiainen 4
KOOKOO
Aleksi Ainali 7
Kasper Björkqvist 6,5
Teemu Engberg 4,5
Jere Friberg 4
Vilmos Galló 7,5
Erik Karlsson 6
Kimi Koivisto 4,5
Trevor Mingoia 8,5
Joonas Oden 6
Kasperi Ojantakanen 5
Ahti Oksanen 8
Kyle Platzer 8
Samuli Ratinen 4
Toni Suuronen 4
KÄRPÄT
Julius Hermonen 3,5
Jussi Jokinen 7
Tommi Järvitalo 3
Otto Karvinen 4
Radek Koblizek 6
Jesse Koskenkorva 4
Michal Kristof 8
Cody Kunyk 9
Tino Metsävainio 4
Aleksi Mustonen 6
Jesse Puljujärvi 9,5
Mika Pyörälä 8
Aatu Räty 6
Aku Räty 6
Jari Sailio 4
Zdenek Sedlak 3
Tuukka Tieksola 3,5
Samu Tuomaala 2
LUKKO
Robert Arrak 3
Daniel Audette 9
Anrei Hakulinen 7,5
Toni Koivisto 7
Eetu Koivistoinen 6
Heikki Liedes 4
Julius Mattila 6,5
Linus Nyman 6,5
Mikko Petman 3,5
Kristian Pospisil 8
Sebastian Repo 8
Jesse Ruotsi 3
Aleksi Saarela 9
Pavol Skalicky 8
Jonne Tammela 6
Niklas Ylitalo 3,5
 
-"Saat ylpeenä lausua: Olen Lahesta ja kannatan Pelsua!"

Snacilep

Jäsen
Suosikkijoukkue
Lahen Pelicans, Leijonat
Osa 2/2
PELICANS (Suosikkijoukkue)
Hannes Björninen 7
Rudolf Cerveny 8
Alexander Forslund 2
Frank Gymer 5
Aleks Haatanen 4
Juuso Heikkilä 2
Sakke Hämäläinen 5
Iikka Kangasniemi 8,5 E:(Ehkä nyt tarkemmin mietittynä 7,5 olisi realistisempi)
Joel Kerkkänen 3
Waltteri Merelä 6
Otto Nieminen 5,5
Miika Roine 7
Miro-Pekka Saarelainen 5
Jonatan Tanus 6
Artturi Toivola 5
Leevi Tukiainen 4
Antti Tyrväinen 5
Stanislav Vrhel 3

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 4
Elmeri Kaksonen 5
Jarno Koskiranta 9
Filip Krivosik 5
Jaakko Lantta 4
Veikko Loimaranta 4
Matias Mäntykivi 4
Joni Nikko 6
Valtteri Ojantakanen 3
Ville Petman 4
Topi Piipponen 4
Micke Saari 5,5
Ville Vainikainen 4
Santeri Virtanen 5
Tomas Zaborsky 8

SPORT
Turo Asplund 6
Eemil Erholtz 4,5
Santeri Haarala 4
Lari Heikkinen 3
Patrik Karlkvist 7,5
Niko Kuiri 4
Juho Liuksiala 5
Niclas Lucenius 7
Jesse Paukku 4
Erik Riska 4
Filip Riska 4
Sebastian Stålberg 7
Simon Suoranta 5
Roope Talaja 6
Aaro Vidgren 4
Jonne Virtanen 4

TAPPARA
Charles Bertrand 9
Jere Henriksson 1
Niko Huuhtanen 1
Kristian Kuusela 9
Matias Lehtonen 3
Anton Levtchi 6
Oskari Luoto 1
Jarkko Malinen 6
Sami Moilanen 4
Jukka Peltola 8
Petteri Puhakka 2
Otto Rauhala 5
Kasper Simontaival 3
Jiri Smejkal 7
Michael Spacek 8
Kristian Tanus 5,5
Lassi Vanhatalo 3
Olavi Vauhkonen 6
Jere Virolainen 2
Patrik Virta 7,5

TPS
Topias Haapanen 4
Timur Ibragimov 7
Aarne Intonen 3
Ruslan Iskhakov 7
Joel Janatuinen 5
Juhani Jasu 5
Josh Kestner 7
Lauri Korpikoski 7
Hannu Kuru 4
Eetu Liukas 3
Markus Nurmi 6
Austin Ortega 6,5
Lauri Pajuniemi 7
Mikael Pyyhtiä 2
Juuso Pärssinen 6
Kalle Väisänen 2
Evan Weinger 6,5
Petteri Wirtanen 6

ÄSSÄT
Niklas Appelgren 5
Roni Hirvonen 5,5
Jouka Juhola 4
Lenni Killinen 5
Niko Kivelä 3,5
Otto Kivenmäki 6,5
Lauri Kulmala 5
Tommi Laakso 5
Arttu Lausniemi 1
Jasper Lindsten 7
Nick Merkley 9,5
Atte Mäkinen 5
Miro Mäkinen 5
Valtteri Pihlajamäki 4
Peter Tiivola 6
 
Viimeksi muokattu:
-"Saat ylpeenä lausua: Olen Lahesta ja kannatan Pelsua!"

Filimonov

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa, Nurmeksen Sepot
Texier puuttuu KalPan listalta.
 

"Tiesin, että tämä saatanan peli alkaa jossain vaiheessa. Se alkoi meidän ensimmäisen sensaatiovoiton jälkeen", Tamminen vuodatti ottelun tauottua.

KiekkoMes

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa, Detroit Red Wings, KuPS
HIFK
Terry And3
Alex Broadhurst7
Sebastian Dyk8
Elis Hede0
Rasmus Heljanko1
Juha Jääskä6
Juho Keränen5
Ville Leskinen8,5
Anton Lundell7,5
Wiljami Myllylä3
Niklas Nordgren4,5
Lennart Petrell5
Jesse Saarinen7,5
Jere Sallinen8,5
Teemu Tallberg5
Miro Väänänen3
Micke-Max Åsten4
HPK
Santtu Hakanen0
Kasperi Heinänen1
Juuso Ikonen7
Jere Innala7,5
Jere Jokinen1
Harri Kainulainen4
Henri Kanninen4,5
Kristjan Kombe1
Petri Kontiola8,5
Mikko Lahtela2
Jesse Mankinen7
Joona Monto4
Daniel Mäkiaho0
Markus Nenonen6,5
Valtteri Puustinen7
Miro Ruokonen4
Erkka Seppälä3
Tommi Tikka5
ILVES
Joose Antonen5
Joni Ikonen6
Joona Ikonen6
Roby Järventie2
Teemu Lepaus5,5
Matias Maccelli7,5
Ville Meskanen8,5
Panu Mieho5
Miro Nalli3
Eetu Päkkilä2
Ondrej Roman7
Arttu Ruotsalainen9
Antti Saarela6
Eemeli Suomi8,5
Samuli Vainionpää4
Taavi Vartiainen5
JUKURIT
Vitali Abramov9
Kristian Afanasyev3
Teemu Henritius5
Heikki Huttunen4
Ville Leskinen5
Miiro Linjala0
Anssi Löfman6,5
Kalle Matikainen2
Otto Mäkinen3
Henri Nikkanen4
Jesper Piitulainen7
Teemu Pulkkinen5
Joachim Rohdin6
Mikael Saha4
Simon Stransky7
Julius Vähätalo5
JYP
Joni Airo0
Samuel Helenius2
Jarkko Immonen8
Oskari Kalajanniska3
Antti Kalapudas7
Severi Lahtinen5,5
Brad Lambert5
Ossi Louhivaara5
Patrik Puistola6
Robert Rooba6,5
Mikko Salmio5
Patrik Siikanen3
Miska Siikonen6,5
Jani Tuppurainen7
Jerry Turkulainen7
Samuel Valkeejärvi1
KALPA (ei huomioida
Leevi Aaltonen4
Miska Humaloja5,5
Severi Immonen3
Tommi Jokinen6
Kai Kantola7
Aleksi Klemetti6,5
Henri Knuutinen4
Benjamin Korhonen0
Rasmus Kuiri1
Juuso Könönen5
Eetu Luostarinen9
Juuso Mäenpää2
Miikka Pitkänen7
Alexander Ruuttu6
Aapeli Räsänen5,5
Balázs Sebök7
Pekka Suhonen1
Tuomas Vartiainen5
KOOKOO
Aleksi Ainali6
Kasper Björkqvist5,5
Teemu Engberg5
Jere Friberg5
Vilmos Galló7
Erik Karlsson6
Kimi Koivisto4
Trevor Mingoia8
Joonas Oden5
Kasperi Ojantakanen3
Ahti Oksanen7,5
Kyle Platzer7
Samuli Ratinen2
Toni Suuronen4,5
KÄRPÄT
Julius Hermonen3
Jussi Jokinen8
Tommi Järvitalo0
Otto Karvinen5,5
Radek Koblizek6
Jesse Koskenkorva3
Michal Kristof7,5
Cody Kunyk9
Tino Metsävainio4
Aleksi Mustonen6,5
Jesse Puljujärvi9,5
Mika Pyörälä8
Aatu Räty5
Aku Räty5
Jari Sailio5
Zdenek Sedlak0
Tuukka Tieksola1
Samu Tuomaala0
LUKKO
Robert Arrak0
Daniel Audette7
Anrei Hakulinen7
Toni Koivisto5,5
Eetu Koivistoinen5,5
Heikki Liedes5
Julius Mattila7
Linus Nyman6,5
Mikko Petman4
Kristian Pospisil7,5
Sebastian Repo7,5
Jesse Ruotsi2
Aleksi Saarela8
Pavol Skalicky7
Jonne Tammela7
Niklas Ylitalo4
 
Jesse Grahamin siniset hanskat.

KiekkoMes

Jäsen
Suosikkijoukkue
KalPa, Detroit Red Wings, KuPS
PELICANS
Hannes Björninen 8
Rudolf Cerveny 7
Alexander Forslund 5
Frank Gymer 5
Aleks Haatanen 3
Juuso Heikkilä 1
Sakke Hämäläinen 4
Iikka Kangasniemi 7,5
Joel Kerkkänen 0
Waltteri Merelä 4
Otto Nieminen 5,5
Miika Roine 6
Miro-Pekka Saarelainen 4
Jonatan Tanus 5
Artturi Toivola 4
Leevi Tukiainen 0
Antti Tyrväinen 6
Stanislav Vrhel 3

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 5
Elmeri Kaksonen 6,5
Jarno Koskiranta 9,5
Filip Krivosik 6,5
Jaakko Lantta 3
Veikko Loimaranta 4
Matias Mäntykivi 2
Joni Nikko 5,5
Valtteri Ojantakanen 2
Ville Petman 5
Topi Piipponen 5
Micke Saari 5
Ville Vainikainen 4
Santeri Virtanen 5
Tomas Zaborsky 8,5

SPORT
Turo Asplund 6
Eemil Erholtz 5
Santeri Haarala 3
Lari Heikkinen 2
Patrik Karlkvist 7
Niko Kuiri 5
Juho Liuksiala 6
Niclas Lucenius 6,5
Jesse Paukku 4
Erik Riska 5
Filip Riska 5
Sebastian Stålberg 5
Simon Suoranta 6
Roope Talaja 7
Aaro Vidgren 5
Jonne Virtanen 5

TAPPARA
Charles Bertrand 8
Jere Henriksson 0
Niko Huuhtanen 0
Kristian Kuusela 8
Matias Lehtonen 3
Anton Levtchi 7,5
Oskari Luoto 0
Jarkko Malinen 6
Sami Moilanen 4
Jukka Peltola 8
Petteri Puhakka 1
Otto Rauhala 6
Kasper Simontaival 4
Jiri Smejkal 7
Michael Spacek 7,5
Kristian Tanus 6
Lassi Vanhatalo 3
Olavi Vauhkonen 7,5
Jere Virolainen 0
Patrik Virta 7,5

TPS
Topias Haapanen 5
Timur Ibragimov 6,5
Aarne Intonen 1
Ruslan Iskhakov 5,5
Joel Janatuinen 5
Juhani Jasu 6
Josh Kestner 7
Lauri Korpikoski 7
Hannu Kuru 4,5
Eetu Liukas 2
Markus Nurmi 7
Austin Ortega 7
Lauri Pajuniemi 8,5
Mikael Pyyhtiä 2
Juuso Pärssinen 5,5
Kalle Väisänen 0
Evan Weinger 7
Petteri Wirtanen 6

ÄSSÄT
Niklas Appelgren 5
Roni Hirvonen 6
Jouka Juhola 4
Lenni Killinen 5,5
Niko Kivelä 5
Otto Kivenmäki 5,5
Lauri Kulmala 3
Tommi Laakso 2
Arttu Lausniemi 2
Jasper Lindsten 6,5
Nick Merkley 9,5
Atte Mäkinen 5
Miro Mäkinen 5
Valtteri Pihlajamäki 4
Peter Tiivola 6,5
 
Jesse Grahamin siniset hanskat.

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
HIFK
Terry And 2,0
Alex Broadhurst 7,5
Sebastian Dyk 7,5
Elis Hede 0,5
Rasmus Heljanko 1,5
Juha Jääskä 6,0
Juho Keränen 6,0
Ville Leskinen 8,0
Anton Lundell 6,5
Wiljami Myllylä 2,0
Niklas Nordgren 2,5
Lennart Petrell 4,0
Jesse Saarinen 7,0
Jere Sallinen 8,8
Teemu Tallberg 5,0
Miro Väänänen 4,5
Micke-Max Åsten 4,5

HPK
Santtu Hakanen 2,0
Kasperi Heinänen 0,0
Juuso Ikonen 6,5
Jere Innala 7,0
Jere Jokinen 1,5
Harri Kainulainen 4,5
Henri Kanninen 6,5
Kristjan Kombe 3,0
Petri Kontiola 9,0
Mikko Lahtela 4,5
Jesse Mankinen 6,0
Joona Monto 4,5
Daniel Mäkiaho 1,5
Markus Nenonen 6,7
Valtteri Puustinen 6,7
Miro Ruokonen 3,5
Erkka Seppälä 2,5
Tommi Tikka 6,0

ILVES
Joose Antonen 6,0
Joni Ikonen 5,0
Joona Ikonen 6,0
Roby Järventie 3,0
Teemu Lepaus 4,5
Matias Maccelli 7,0
Ville Meskanen 6,7
Panu Mieho 4,0
Miro Nalli 2,0
Eetu Päkkilä 4,5
Ondrej Roman 7,0
Arttu Ruotsalainen 9,0
Antti Saarela 5,5
Eemeli Suomi 9,0
Samuli Vainionpää 5,7
Taavi Vartiainen 4,0

JUKURIT
Vitali Abramov 6,5
Kristian Afanasyev 2,5
Teemu Henritius 6,0
Heikki Huttunen 1,5
Ville Leskinen 4,0
Miiro Linjala 0,0
Anssi Löfman 5,0
Kalle Matikainen 1,5
Otto Mäkinen 4,0
Henri Nikkanen 3,7
Jesper Piitulainen 6,0
Teemu Pulkkinen 3,0
Joachim Rohdin 4,5
Mikael Saha 3,7
Simon Stransky 5,0
Julius Vähätalo 5,5

JYP
Joni Airo 1,0
Samuel Helenius 2,5
Jarkko Immonen 8,8
Oskari Kalajanniska 3,0
Antti Kalapudas 6,0
Severi Lahtinen 3,5
Brad Lambert 2,7
Ossi Louhivaara 5,0
Patrik Puistola 4,0
Robert Rooba 5,5
Mikko Salmio 5,0
Patrik Siikanen 3,7
Miska Siikonen 8,0
Jani Tuppurainen 7,0
Jerry Turkulainen 7,0
Samuel Valkeejärvi 2,5

KALPA
Leevi Aaltonen 3,5
Miska Humaloja 4,5
Severi Immonen 1,5
Tommi Jokinen 6,5
Kai Kantola 8,0
Aleksi Klemetti 6,0
Henri Knuutinen 3,0
Benjamin Korhonen 2,0
Rasmus Kuiri 0,5
Juuso Könönen 4,5
Eetu Luostarinen 8,5
Juuso Mäenpää 2,5
Miikka Pitkänen 6,5
Alexander Ruuttu 4,0
Aapeli Räsänen 4,0
Balázs Sebök 7,5
Pekka Suhonen 1,5
Tuomas Vartiainen 3,0

KOOKOO (EI HUOMIOIDA)
Aleksi Ainali 6,0
Kasper Björkqvist 6,0
Teemu Engberg 2,5
Jere Friberg 3,5
Vilmos Galló 7,5
Erik Karlsson 6,7
Kimi Koivisto 4,5
Trevor Mingoia 7,0
Joonas Oden 4,0
Kasperi Ojantakanen 3,7
Ahti Oksanen 7,5
Kyle Platzer 7,5
Samuli Ratinen 3,5
Toni Suuronen 4,5

KÄRPÄT
Julius Hermonen 3,0
Jussi Jokinen 7,5
Tommi Järvitalo 0,5
Otto Karvinen 4,5
Radek Koblizek 6,0
Jesse Koskenkorva 4,0
Michal Kristof 6,0
Cody Kunyk 9,0
Tino Metsävainio 2,5
Aleksi Mustonen 6,7
Jesse Puljujärvi 8,5
Mika Pyörälä 8,8
Aatu Räty 3,5
Aku Räty 4,0
Jari Sailio 5,0
Zdenek Sedlak 2,5
Tuukka Tieksola 3,0
Samu Tuomaala 1,0

LUKKO
Robert Arrak 2,0
Daniel Audette 8,5
Anrei Hakulinen 6,5
Toni Koivisto 5,8
Eetu Koivistoinen 6,5
Heikki Liedes 5,5
Julius Mattila 4,0
Linus Nyman 6,0
Mikko Petman 3,0
Kristian Pospisil 7,0
Sebastian Repo 8,0
Jesse Ruotsi 2,5
Aleksi Saarela 8,5
Pavol Skalicky 6,0
Jonne Tammela 5,0
Niklas Ylitalo 2,0

PELICANS
Hannes Björninen 8,8
Rudolf Cerveny 5,0
Alexander Forslund 1,5
Frank Gymer 3,5
Aleks Haatanen 2,0
Juuso Heikkilä 1,0
Sakke Hämäläinen 5,0
Iikka Kangasniemi 5,5
Joel Kerkkänen 1,0
Waltteri Merelä 5,0
Otto Nieminen 2,5
Miika Roine 5,5
Miro-Pekka Saarelainen 3,5
Jonatan Tanus 3,7
Artturi Toivola 4,5
Leevi Tukiainen 2,5
Antti Tyrväinen 5,5
Stanislav Vrhel 1,0

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 5,0
Elmeri Kaksonen 4,0
Jarno Koskiranta 9,0
Filip Krivosik 5,0
Jaakko Lantta 3,7
Veikko Loimaranta 3,0
Matias Mäntykivi 3,0
Joni Nikko 4,0
Valtteri Ojantakanen 1,5
Ville Petman 3,7
Topi Piipponen 4,0
Micke Saari 4,0
Ville Vainikainen 3,0
Santeri Virtanen 4,0
Tomas Zaborsky 7,5

SPORT
Turo Asplund 7,5
Eemil Erholtz 3,0
Santeri Haarala 3,7
Lari Heikkinen 2,5
Patrik Karlkvist 5,5
Niko Kuiri 3,5
Juho Liuksiala 4,0
Niclas Lucenius 5,7
Jesse Paukku 4,5
Erik Riska 4,5
Filip Riska 5,5
Sebastian Stålberg 4,0
Simon Suoranta 4,0
Roope Talaja 6,0
Aaro Vidgren 4,5
Jonne Virtanen 4,5

TAPPARA
Charles Bertrand 7,5
Jere Henriksson 2,0
Niko Huuhtanen 1,0
Kristian Kuusela 9,0
Matias Lehtonen 3,5
Anton Levtchi 7,5
Oskari Luoto 1,5
Jarkko Malinen 6,7
Sami Moilanen 3,7
Jukka Peltola 8,8
Petteri Puhakka 2,0
Otto Rauhala 6,5
Kasper Simontaival 2,0
Jiri Smejkal 5,0
Michael Spacek 5,0
Kristian Tanus 4,0
Lassi Vanhatalo 2,5
Olavi Vauhkonen 3,5
Jere Virolainen 1,5
Patrik Virta 6,0

TPS
Topias Haapanen 2,5
Timur Ibragimov 3,7
Aarne Intonen 3,0
Ruslan Iskhakov 4,0
Joel Janatuinen 3,5
Juhani Jasu 5,5
Josh Kestner 4,5
Lauri Korpikoski 6,5
Hannu Kuru 4,5
Eetu Liukas 1,5
Markus Nurmi 6,0
Austin Ortega 5,0
Lauri Pajuniemi 7,0
Mikael Pyyhtiä 2,5
Juuso Pärssinen 5,0
Kalle Väisänen 0,5
Evan Weinger 6,0
Petteri Wirtanen 6,5

ÄSSÄT
Niklas Appelgren 5,0
Roni Hirvonen 5,0
Jouka Juhola 2,5
Lenni Killinen 3,7
Niko Kivelä 2,5
Otto Kivenmäki 4,5
Lauri Kulmala 2,0
Tommi Laakso 1,0
Arttu Lausniemi 2,5
Jasper Lindsten 4,5
Nick Merkley 7,7
Atte Mäkinen 3,7
Miro Mäkinen 3,5
Valtteri Pihlajamäki 2,5
Peter Tiivola 7,5
 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Knap

Jäsen
HIFK
Terry And 3
Alex Broadhurst 7
Sebastian Dyk 7,5
Elis Hede 0,5
Rasmus Heljanko 3
Juha Jääskä 6
Juho Keränen 5,5
Ville Leskinen 9
Anton Lundell 7,5
Wiljami Myllylä 2,0
Niklas Nordgren 3,5
Lennart Petrell 3
Jesse Saarinen 8,0
Jere Sallinen 8,5
Teemu Tallberg 5
Miro Väänänen 3,5
Micke-Max Åsten 4,0

HPK
Santtu Hakanen 1,6
Kasperi Heinänen 0,5
Juuso Ikonen 7,8
Jere Innala 7,5
Jere Jokinen 1
Harri Kainulainen 3,5
Henri Kanninen 6
Kristjan Kombe 3,0
Petri Kontiola 9
Mikko Lahtela 4,0
Jesse Mankinen 6,5
Joona Monto 5
Daniel Mäkiaho 1,5
Markus Nenonen 7
Valtteri Puustinen 7
Miro Ruokonen 4,2
Tommi Tikka 6

ILVES
Joose Antonen 6,0
Joni Ikonen 5
Joona Ikonen 6,5
Roby Järventie 4,8
Teemu Lepaus 6,4
Matias Maccelli 8,0
Ville Meskanen 8,0
Panu Mieho 4,0
Miro Nalli 2,0
Eetu Päkkilä 4,5
Ondrej Roman 7,4
Arttu Ruotsalainen 9,0
Antti Saarela 4,5
Eemeli Suomi 9,0
Samuli Vainionpää 5,0
Taavi Vartiainen 4,0

JUKURIT
Vitali Abramov 9,2
Kristian Afanasyev 5,3
Teemu Henritius 5,8
Heikki Huttunen 2,5
Ville Leskinen 5,0
Miiro Linjala 0,0
Anssi Löfman 6,7
Kalle Matikainen 1,5
Otto Mäkinen 4,0
Henri Nikkanen 3,7
Jesper Piitulainen 6,0
Teemu Pulkkinen 4,5
Joachim Rohdin 5,5
Mikael Saha 4,3
Simon Stransky 6,3
Julius Vähätalo 5,0

JYP
Joni Airo 2,0
Samuel Helenius 2,5
Jarkko Immonen 8,0
Oskari Kalajanniska 3,0
Antti Kalapudas 6,4
Severi Lahtinen 5,9
Brad Lambert 4,5
Ossi Louhivaara 4,6
Patrik Puistola 5,7
Robert Rooba 6,0
Mikko Salmio 5,3
Patrik Siikanen 3,9
Miska Siikonen 7,3
Jani Tuppurainen 7,6
Jerry Turkulainen 7,5
Samuel Valkeejärvi 2,5

KALPA ei huomioida
Leevi Aaltonen 4,2
Miska Humaloja 5,0
Severi Immonen 3,0
Tommi Jokinen 6,0
Kai Kantola 7,4
Aleksi Klemetti 6,3
Henri Knuutinen 3,0
Benjamin Korhonen 2,5
Rasmus Kuiri 1
Juuso Könönen 4,5
Eetu Luostarinen 9,0
Juuso Mäenpää 3,0
Miikka Pitkänen 7,5
Alexander Ruuttu 5,5
Aapeli Räsänen 6,4
Balázs Sebök 8,0
Pekka Suhonen 1
Tuomas Vartiainen 3,5

KOOKOO
Aleksi Ainali 5,5
Kasper Björkqvist 5,8
Teemu Engberg 3,0
Jere Friberg 3,5
Vilmos Galló 8,0
Erik Karlsson 6
Kimi Koivisto 4
Trevor Mingoia 7,9
Joonas Oden 4
Kasperi Ojantakanen 3,4
Ahti Oksanen 8,0
Kyle Platzer 7,5
Samuli Ratinen 3,5
Toni Suuronen 4,3

KÄRPÄT
Julius Hermonen 3,0
Jussi Jokinen 7,8
Tommi Järvitalo 1
Otto Karvinen 5,0
Radek Koblizek 6,7
Jesse Koskenkorva 4,0
Michal Kristof 6,8
Cody Kunyk 9,0
Tino Metsävainio 2,5
Aleksi Mustonen 6,5
Jesse Puljujärvi 9,5
Mika Pyörälä 8,5
Aatu Räty 4,6
Aku Räty 4,6
Jari Sailio 4,5
Zdenek Sedlak 2,5
Tuukka Tieksola 3,0
Samu Tuomaala 1,0

LUKKO
Robert Arrak 2,0
Daniel Audette 7,5
Anrei Hakulinen 7,5
Toni Koivisto 6
Eetu Koivistoinen 6,5
Heikki Liedes 5,5
Julius Mattila 7
Linus Nyman 5,8
Mikko Petman 3,0
Kristian Pospisil 7,0
Sebastian Repo 8,5
Jesse Ruotsi 2
Aleksi Saarela 9,0
Pavol Skalicky 7,5
Jonne Tammela 5,4
Niklas Ylitalo 2,0

PELICANS
Hannes Björninen 8,5
Rudolf Cerveny 6,5
Alexander Forslund 1,5
Frank Gymer 4,6
Aleks Haatanen 3,8
Juuso Heikkilä 1,0
Sakke Hämäläinen 5,0
Iikka Kangasniemi 7,5
Joel Kerkkänen 1,0
Waltteri Merelä 5,5
Otto Nieminen 5,5
Miika Roine 6,0
Miro-Pekka Saarelainen 3,8
Jonatan Tanus 3,9
Artturi Toivola 4,0
Leevi Tukiainen 3,0
Antti Tyrväinen 6,0
Stanislav Vrhel 1,0

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 4,4
Elmeri Kaksonen 5,0
Jarno Koskiranta 9,0
Filip Krivosik 5,0
Jaakko Lantta 4,0
Veikko Loimaranta 3,0
Matias Mäntykivi 3,5
Joni Nikko 5,5
Valtteri Ojantakanen 1,5
Ville Petman 3,0
Topi Piipponen 4,0
Micke Saari 4,0
Ville Vainikainen 3,0
Santeri Virtanen 4,4
Tomas Zaborsky 7,5

SPORT
Turo Asplund 7,0
Eemil Erholtz 3,0
Santeri Haarala 3,5
Lari Heikkinen 3,0
Patrik Karlkvist 6,8
Niko Kuiri 3,5
Juho Liuksiala 4,0
Niclas Lucenius 7,0
Jesse Paukku 4,0
Erik Riska 5,0
Filip Riska 5,0
Sebastian Stålberg 6,0
Simon Suoranta 5,3
Roope Talaja 6,7
Aaro Vidgren 4,5
Jonne Virtanen 4,6

TAPPARA
Charles Bertrand 8,2
Jere Henriksson 2,0
Niko Huuhtanen 1,0
Kristian Kuusela 9,0
Matias Lehtonen 3,5
Anton Levtchi 8,0
Oskari Luoto 1,5
Jarkko Malinen 6,2
Sami Moilanen 3,7
Jukka Peltola 8,5
Petteri Puhakka 2,0
Otto Rauhala 5,5
Kasper Simontaival 3,0
Jiri Smejkal 5,8
Michael Spacek 6
Kristian Tanus 4,5
Lassi Vanhatalo 4,0
Olavi Vauhkonen 6
Jere Virolainen 1,5
Patrik Virta 7

TPS
Topias Haapanen 3,0
Timur Ibragimov 3,5
Aarne Intonen 2,3
Ruslan Iskhakov 5,8
Joel Janatuinen 3,5
Juhani Jasu 5,0
Josh Kestner 6
Lauri Korpikoski 7
Hannu Kuru 3,4
Eetu Liukas 1,5
Markus Nurmi 5,7
Austin Ortega 5,5
Lauri Pajuniemi 7,8
Mikael Pyyhtiä 2,5
Juuso Pärssinen 4,8
Kalle Väisänen 0,5
Evan Weinger 5,0
Petteri Wirtanen 5,5

ÄSSÄT
Niklas Appelgren 4,6
Roni Hirvonen 5,0
Jouka Juhola 2,5
Lenni Killinen 3,4
Niko Kivelä 3,5
Otto Kivenmäki 5,0
Lauri Kulmala 2,0
Tommi Laakso 1,0
Arttu Lausniemi 1,5
Jasper Lindsten 5,8
Nick Merkley 8,7
Atte Mäkinen 3,2
Miro Mäkinen 3,2
Valtteri Pihlajamäki 3,2
Peter Tiivola 6
 
KalPa, Brad Marchand #63
Suosikkijoukkue
Jouel Awrmiia
HIFK
Terry And 2,5
Alex Broadhurst 8
Sebastian Dyk 8,7
Elis Hede 0
Rasmus Heljanko 2,5
Juha Jääskä 6,5
Juho Keränen 5
Ville Leskinen 9,3
Anton Lundell 9
Wiljami Myllylä 2,5
Niklas Nordgren 6,3
Lennart Petrell 1,5
Jesse Saarinen 7,3
Jere Sallinen 9
Teemu Tallberg 4
Miro Väänänen 1
Micke-Max Åsten 3,3

HPK
Santtu Hakanen 1
Kasperi Heinänen 0
Juuso Ikonen 7,5
Jere Innala 8,3
Jere Jokinen 0
Harri Kainulainen 3,3
Henri Kanninen 4,8
Kristjan Kombe 3,5
Petri Kontiola 8
Mikko Lahtela 4
Jesse Mankinen 6
Joona Monto 4,3
Daniel Mäkiaho 1
Markus Nenonen 5
Valtteri Puustinen 8,5
Miro Ruokonen 4,8
Tommi Tikka 5

ILVES
Joose Antonen 5,8
Joni Ikonen 6
Joona Ikonen 5
Roby Järventie 3,5
Teemu Lepaus 6
Matias Maccelli 8,3
Ville Meskanen 8,5
Panu Mieho 4
Miro Nalli 2,5
Eetu Päkkilä 4,5
Ondrej Roman 6,3
Arttu Ruotsalainen 9,3
Antti Saarela 5,3
Eemeli Suomi 9,3
Samuli Vainionpää 3,8
Taavi Vartiainen 3

JUKURIT
Vitali Abramov 9,5
Kristian Afanasyev 4,8
Teemu Henritius 4,8
Heikki Huttunen 3,5
Ville Leskinen 5,0
Miiro Linjala 0
Anssi Löfman 5,5
Kalle Matikainen 0
Otto Mäkinen 3
Henri Nikkanen 5
Jesper Piitulainen 5
Teemu Pulkkinen 4,5
Joachim Rohdin 6
Mikael Saha 4
Simon Stransky 6,5
Julius Vähätalo 4,8

JYP
Joni Airo 1
Samuel Helenius 2
Jarkko Immonen 7,5
Oskari Kalajanniska 3,5
Antti Kalapudas 7
Severi Lahtinen 5,3
Brad Lambert 4,5
Ossi Louhivaara 4
Patrik Puistola 4,8
Robert Rooba 7
Mikko Salmio 5
Patrik Siikanen 3,5
Miska Siikonen 8
Jani Tuppurainen 7
Jerry Turkulainen 7,8
Samuel Valkeejärvi 2,5

KALPA
Leevi Aaltonen 4,8
Miska Humaloja 4
Severi Immonen 2
Tommi Jokinen 5
Kai Kantola 7
Aleksi Klemetti 6
Henri Knuutinen 3
Benjamin Korhonen 1
Rasmus Kuiri 1
Juuso Könönen 5
Eetu Luostarinen 9,3
Juuso Mäenpää 3
Miikka Pitkänen 8
Alexander Ruuttu 6,3
Aapeli Räsänen 5,5
Balázs Sebök 7,3
Pekka Suhonen 0
Tuomas Vartiainen 3,3

KOOKOO
Aleksi Ainali 4,5
Kasper Björkqvist 7
Teemu Engberg 3,8
Jere Friberg 3,8
Vilmos Galló 7
Erik Karlsson 5,5
Kimi Koivisto 4
Trevor Mingoia 8,3
Joonas Oden 6
Kasperi Ojantakanen 3,5
Ahti Oksanen 8,0
Kyle Platzer 7,3
Samuli Ratinen 3,8
Toni Suuronen 4,5

KÄRPÄT
Julius Hermonen 3,3
Jussi Jokinen 5
Tommi Järvitalo 0
Otto Karvinen 5,3
Radek Koblizek 5,5
Jesse Koskenkorva 4,8
Michal Kristof 6
Cody Kunyk 9,5
Tino Metsävainio 3,5
Aleksi Mustonen 7,5
Jesse Puljujärvi 9,8
Mika Pyörälä 9
Aatu Räty 5,5
Aku Räty 5,3
Jari Sailio 4,3
Zdenek Sedlak 2
Tuukka Tieksola 4
Samu Tuomaala 3

LUKKO
Robert Arrak 2
Daniel Audette 8,8
Anrei Hakulinen 8,3
Toni Koivisto 5,5
Eetu Koivistoinen 6
Heikki Liedes 4,8
Julius Mattila 5,5
Linus Nyman 6
Mikko Petman 3,5
Kristian Pospisil 5
Sebastian Repo 8,5
Jesse Ruotsi 2
Aleksi Saarela 9,5
Pavol Skalicky 7
Jonne Tammela 6,5
Niklas Ylitalo 2,0

PELICANS
Hannes Björninen 9,3
Rudolf Cerveny 6,8
Alexander Forslund 1
Frank Gymer 4,5
Aleks Haatanen 3,5
Juuso Heikkilä 0
Sakke Hämäläinen 4,5
Iikka Kangasniemi 8
Joel Kerkkänen 0
Waltteri Merelä 4,8
Otto Nieminen 6
Miika Roine 5,5
Miro-Pekka Saarelainen 4,5
Jonatan Tanus 5
Artturi Toivola 3,5
Leevi Tukiainen 2
Antti Tyrväinen 5,5
Stanislav Vrhel 0

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 4,5
Elmeri Kaksonen 5
Jarno Koskiranta 9,3
Filip Krivosik 6,3
Jaakko Lantta 3,5
Veikko Loimaranta 5,5
Matias Mäntykivi 4
Joni Nikko 6
Valtteri Ojantakanen 2
Ville Petman 3,5
Topi Piipponen 3,8
Micke Saari 4,5
Ville Vainikainen 3,3
Santeri Virtanen 5
Tomas Zaborsky 8

SPORT
Turo Asplund 5,3
Eemil Erholtz 4,3
Santeri Haarala 4
Lari Heikkinen 3
Patrik Karlkvist 7
Niko Kuiri 3,3
Juho Liuksiala 4
Niclas Lucenius 6,8
Jesse Paukku 3,8
Erik Riska 4
Filip Riska 4,3
Sebastian Stålberg 6,8
Simon Suoranta 6
Roope Talaja 6,3
Aaro Vidgren 4
Jonne Virtanen 3,8

TAPPARA EI LASKETA
Charles Bertrand 8,8
Jere Henriksson 2,5
Niko Huuhtanen 0
Kristian Kuusela 9
Matias Lehtonen 3,8
Anton Levtchi 9
Oskari Luoto 1
Jarkko Malinen 6
Sami Moilanen 4,3
Jukka Peltola 9,5
Petteri Puhakka 3,5
Otto Rauhala 4,5
Kasper Simontaival 5,3
Jiri Smejkal 7
Michael Spacek 8,5
Kristian Tanus 5,5
Lassi Vanhatalo 3,5
Olavi Vauhkonen 5
Jere Virolainen 1
Patrik Virta 8,5

TPS
Topias Haapanen 3,8
Timur Ibragimov 4
Aarne Intonen 3,5
Ruslan Iskhakov 7
Joel Janatuinen 4
Juhani Jasu 4,8
Josh Kestner 6,5
Lauri Korpikoski 7,5
Hannu Kuru 3,5
Eetu Liukas 3
Markus Nurmi 5
Austin Ortega 5,5
Lauri Pajuniemi 9,3
Mikael Pyyhtiä 2,5
Juuso Pärssinen 6,3
Kalle Väisänen 0
Evan Weinger 5,5
Petteri Wirtanen 5

ÄSSÄT
Niklas Appelgren 5
Roni Hirvonen 5,3
Jouka Juhola 3,5
Lenni Killinen 4
Niko Kivelä 3,5
Otto Kivenmäki 6
Lauri Kulmala 3
Tommi Laakso 0
Arttu Lausniemi 0
Jasper Lindsten 4,8
Nick Merkley 9,8
Atte Mäkinen 4
Miro Mäkinen 4
Valtteri Pihlajamäki 3,5
Peter Tiivola 5,3
 
Viimeksi muokattu:
he’s like a lizard, the way a lizard takes his tongue and sticks it as far as it does and retrieves what it was trying to do - Paul Fenton, 2019

Titans

Jäsen
Osa 1/2
HIFK
Terry And2
Alex Broadhurst7,5
Sebastian Dyk8
Elis Hede1
Rasmus Heljanko3
Juha Jääskä5
Juho Keränen3
Ville Leskinen9
Anton Lundell7
Wiljami Myllylä4
Niklas Nordgren4
Lennart Petrell4,5
Jesse Saarinen7,7
Jere Sallinen8,4
Teemu Tallberg5,5
Miro Väänänen4
Micke-Max Åsten3
HPK
Santtu Hakanen4
Kasperi Heinänen0
Juuso Ikonen7,5
Jere Innala8
Jere Jokinen2
Harri Kainulainen4
Henri Kanninen5
Kristjan Kombe3
Petri Kontiola9
Mikko Lahtela3
Jesse Mankinen6
Joona Monto3
Daniel Mäkiaho4
Markus Nenonen7
Valtteri Puustinen7,5
Miro Ruokonen4
Erkka Seppälä3
Tommi Tikka5
ILVES
Joose Antonen6
Joni Ikonen4
Joona Ikonen7
Roby Järventie4
Teemu Lepaus5,5
Matias Maccelli6
Ville Meskanen7,5
Panu Mieho4
Miro Nalli2
Eetu Päkkilä2
Ondrej Roman5,6
Arttu Ruotsalainen8
Antti Saarela5
Eemeli Suomi8,5
Samuli Vainionpää5
Taavi Vartiainen3,5
JUKURIT
Vitali Abramov9,5
Kristian Afanasyev4
Teemu Henritius5
Heikki Huttunen3
Ville Leskinen4,5
Miiro Linjala1
Anssi Löfman5
Kalle Matikainen2
Otto Mäkinen3
Henri Nikkanen4
Jesper Piitulainen6
Teemu Pulkkinen6
Joachim Rohdin5
Mikael Saha3
Simon Stransky4
Julius Vähätalo4
JYP
Joni Airo1
Samuel Helenius0
Jarkko Immonen7
Oskari Kalajanniska3
Antti Kalapudas5,5
Severi Lahtinen5
Brad Lambert4
Ossi Louhivaara4
Patrik Puistola5,5
Robert Rooba6
Mikko Salmio6
Patrik Siikanen3
Miska Siikonen6
Jani Tuppurainen6,5
Jerry Turkulainen7,5
Samuel Valkeejärvi2
KALPA
Leevi Aaltonen3
Miska Humaloja4
Severi Immonen1
Tommi Jokinen5
Kai Kantola6,5
Aleksi Klemetti7
Henri Knuutinen3
Benjamin Korhonen2
Rasmus Kuiri0
Juuso Könönen4
Eetu Luostarinen8,5
Juuso Mäenpää2
Miikka Pitkänen6
Alexander Ruuttu5
Aapeli Räsänen6
Balázs Sebök7
Pekka Suhonen2
Tuomas Vartiainen3
KOOKOO
Aleksi Ainali6
Kasper Björkqvist6,5
Teemu Engberg4
Jere Friberg3
Vilmos Galló7,5
Erik Karlsson6
Kimi Koivisto4
Trevor Mingoia7
Joonas Oden4
Kasperi Ojantakanen3
Ahti Oksanen7,5
Kyle Platzer7
Samuli Ratinen4
Toni Suuronen3
KÄRPÄT
Julius Hermonen4
Jussi Jokinen8
Tommi Järvitalo1
Otto Karvinen3
Radek Koblizek7
Jesse Koskenkorva4
Michal Kristof6
Cody Kunyk8,5
Tino Metsävainio3
Aleksi Mustonen6
Jesse Puljujärvi9,9
Mika Pyörälä9
Aatu Räty4
Aku Räty4
Jari Sailio3
Zdenek Sedlak1
Tuukka Tieksola4
Samu Tuomaala1
LUKKO
Robert Arrak2
Daniel Audette9
Anrei Hakulinen8
Toni Koivisto5
Eetu Koivistoinen6
Heikki Liedes4
Julius Mattila5,5
Linus Nyman6,5
Mikko Petman5
Kristian Pospisil6,5
Sebastian Repo8
Jesse Ruotsi2
Aleksi Saarela9
Pavol Skalicky6,5
Jonne Tammela6,5
Niklas Ylitalo3
 

Titans

Jäsen
Osa 2/2:
PELICANS
Hannes Björninen 7
Rudolf Cerveny 4,5
Alexander Forslund 3
Frank Gymer 4
Aleks Haatanen 3
Juuso Heikkilä 2
Sakke Hämäläinen 4
Iikka Kangasniemi 7
Joel Kerkkänen 2
Waltteri Merelä 4
Otto Nieminen 5
Miika Roine 6
Miro-Pekka Saarelainen 3
Jonatan Tanus 3
Artturi Toivola 4
Leevi Tukiainen 4
Antti Tyrväinen 7
Stanislav Vrhel 1

SAIPA
Tomi Iso-Mustajärvi 4
Elmeri Kaksonen 5
Jarno Koskiranta 9
Filip Krivosik 6
Jaakko Lantta 4
Veikko Loimaranta 3
Matias Mäntykivi 3
Joni Nikko 5
Valtteri Ojantakanen 4
Ville Petman 4,5
Topi Piipponen 4
Micke Saari 4
Ville Vainikainen 4
Santeri Virtanen 4
Tomas Zaborsky 8

SPORT
Turo Asplund 6
Eemil Erholtz 4
Santeri Haarala 3
Lari Heikkinen 3
Patrik Karlkvist 7
Niko Kuiri 3
Juho Liuksiala 5
Niclas Lucenius 5,5
Jesse Paukku 4
Erik Riska 4
Filip Riska 4,5
Sebastian Stålberg 6,5
Simon Suoranta 5,5
Roope Talaja 6
Aaro Vidgren 3
Jonne Virtanen 4,5

TAPPARA
Charles Bertrand 9
Jere Henriksson 4
Niko Huuhtanen 1
Kristian Kuusela 9
Matias Lehtonen 4
Anton Levtchi 8,5
Oskari Luoto 0
Jarkko Malinen 6
Sami Moilanen 4
Jukka Peltola 9
Petteri Puhakka 2
Otto Rauhala 5
Kasper Simontaival 4
Jiri Smejkal 5
Michael Spacek 8
Kristian Tanus 5
Lassi Vanhatalo 5
Olavi Vauhkonen 6
Jere Virolainen 1
Patrik Virta 6

TPS
Topias Haapanen 5
Timur Ibragimov 5
Aarne Intonen 3
Ruslan Iskhakov 7
Joel Janatuinen 3
Juhani Jasu 3
Josh Kestner 5,5
Lauri Korpikoski 7
Hannu Kuru 5
Eetu Liukas 1
Markus Nurmi 6
Austin Ortega 6,5
Lauri Pajuniemi 8
Mikael Pyyhtiä 2
Juuso Pärssinen 5
Kalle Väisänen 1
Evan Weinger 8
Petteri Wirtanen 5

ÄSSÄT (EI HUOMIOIDA)
Niklas Appelgren 5
Roni Hirvonen 5,5
Jouka Juhola 3
Lenni Killinen 4,5
Niko Kivelä 4
Otto Kivenmäki 7
Lauri Kulmala 3
Tommi Laakso 3
Arttu Lausniemi 2
Jasper Lindsten 5,5
Nick Merkley 9
Atte Mäkinen 4
Miro Mäkinen 4
Valtteri Pihlajamäki 4,5
Peter Tiivola 6

@Everton kiitos, että puuhaat tätä! Hyvin mielenkiintosta. Millä aikataululla ajattelit tehdä kierroksen uusista hankinnoista?
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Millä aikataululla ajattelit tehdä kierroksen uusista hankinnoista?
Varmaan riittää, jos noin viikkoa ennen kauden alkua otetaan nopea täydennyskierros. Ehkä ensi viikon viikonloppuna?

Tuohon ei kuitenkaan kovin montaa pelaajaa tule enää arvioitavaksi, eli hoitunee nopeasti.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy