Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Tässä sitten se työläin osuus, eli kaikki hyökkääjät...

Arvosana-asteikko 0-10. Lisäohjeita aiemmin avaamassani maalivahtien arviointiketjussa.

0 on pelaaja, jolla ei pitäisi olla mitään asiaa edes vaihtopenkille. 5 keskitasoa Mestis-puolustaja ja 10 sitten suurinpiirtein jumala, jonka pitäisi pelata jossain ihan muussa sarjassa kuin Mestiksessä.

Pelaajalista seuraavassa viestissä.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Arvioitavat hyökkääjät (30.6.2019)


HERMES
Jesper Ahlgren
Heikki Harju
Alex Levänen
Henri Limma
Eetu Paasovaara
Sampo Paulaharju
Jerry Sammalisto
Riku Sihvonen
Miika Tiihonen
Oskari Uomala


HOKKI
Tuomas Ahtonen
Teemu Kemppainen
Miko Kilpeläinen
Riku Korhonen
Lassi Liljamo
Jesse Niskanen
Mikko-Matti Paakkola
Samu Pyykkönen
Olli Suoraniemi
Jesperi Viikilä
Jussi Vikholm


IPK
Jere-Matias Alanen
Lauri Huhdanpää
Aleksi Hämäläinen
Eemil Jaatinen
Janne Katosalmi
Niki Koskinen
Arttu Leskinen
Samu Miettinen
Juuso Nevalainen
Alex Olkinuora
Nicklas Rintamäki


JOKIPOJAT
Jonne Brygger
Ville Haapalainen

Julius Harttunen
Aleksi Inkinen
Saku Kivinen
Tatu Kokkola
Joonas Larinmaa
Erno Räisänen
Teemu Siironen
Jussi Tammela
Taavi Tiala
Matias Varttinen
Miro Väänänen


KETTERÄ
Mikko Haaparanta
Jesse Hallikas
Rasmus Hämäläinen
Henry Karjalainen
Aku Kestilä
Jaakko Lantta
Valtteri Lipiäinen
Roope Mäkitalo
Valtteri Niemi
Nicklas Nousiainen
Dan Nybondas
Ville Paalanen
Arttu Rämö
Sebastian Sjöholm
Jesse Viskari


KEUPA
Niki Huovinen
Konsta Keteli
Janne Kettunen
Juho Koivusaari
Janne Kumpulainen
Oula Kuure
Olli Maansaari
Justus Mikkonen
Totte Moberg
Joni Piipponen
Jani Siekkinen
Riku Tiainen


K-VANTAA
Aleksi Halme
Konsta Hirvonen
Harri Kainulainen
Kristian Kause
Oliver Kiljunen
Markus Lahtinen
Niko Lottanen
Ville-Valtteri Mustonen
Eetu Mäki
Joonas Niemelä
Jesse Niemi
Roope Niskanen
Samu Poutanen
Mikael Saha
Joel Sund
Julius Valtonen
Petteri Villanen


KOOVEE
Elias Elomaa
Jere Helenius
Oskari Jäättelä
Vili-Jesper Koivula
Lassi Korpela
Jerry Kotilahti
Jesse Kylmäniemi
Niklas Mattila
Otto Mäkinen
Valtteri Mäkiviinikka
Aleksi Niemi
Valtteri Peltonen
Ville Saloranta
Janne Seppänen
Jerry Särkioja


PELIITAT
Atte Antinaho
Petteri Haveri
Lauri Heino
Sakke Hämäläinen
Eemeli Jeskanen
Samu Kaasinen
Pasi Kouvalainen
Joona Lankinen
Oskari Lemetyinen
Matias Mustonen
Olli Rönkkö
Eetu Tervala


ROKI
Kasper Elo
Ville Heikkinen
Olli Iisakka
Konsta Jaakola
Antti Järvelä
Olli-Matti Järvelä
Eetu Karvinen
Eetu-Santeri Koivunen
Lauri Nevala
Turkka Pumpanen
Rasmus Smedberg
Viljami Wacklin


SAPKO
Sami Aksila
Juuso Forsström
Roope Hirvonen
Atte Karppinen
Henri Keskilohko
Jere Kuivisto
Tommi Laakso
Matias Lainio
Matias Mutikainen
Kasper Piitulainen
Matias Rauvola
Joonas Savolainen
Tino Sirén
Tatu Vihavainen


TUTO
Niko Ahoniemi
Eetu Elo
Karri Forsblom
Roope Kallio
Aleksi Karlsson
Erkki Laiho
Aaro Löyttymäki
Juho Mäkelä
Ville Nieminen
Tommi Niskanen
Waltteri Saaristo
Oskari Siiki
Mark Viitanen
Juho Virtanen

 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Omat arvosanani:

HERMES
Jesper Ahlgren 3
Heikki Harju 4,5
Alex Levänen 5-
Henri Limma 3,5
Eetu Paasovaara 4+
Sampo Paulaharju 6+
Jerry Sammalisto 5,5
Riku Sihvonen 6,5
Miika Tiihonen 6-
Oskari Uomala 6,5

HOKKI
Tuomas Ahtonen 4+
Teemu Kemppainen 1-
Miko Kilpeläinen 1
Riku Korhonen 4+
Lassi Liljamo 4
Jesse Niskanen 2,5
Mikko-Matti Paakkola 1
Samu Pyykkönen 5,5
Olli Suoraniemi 4
Jesperi Viikilä 5,5
Jussi Vikholm 0,5

IPK
Jere-Matias Alanen 6+
Lauri Huhdanpää 6-
Aleksi Hämäläinen 6
Eemil Jaatinen 1-
Janne Katosalmi 6
Niki Koskinen 5,5
Arttu Leskinen 4
Samu Miettinen 4
Juuso Nevalainen 5
Alex Olkinuora 5
Nicklas Rintamäki 4,5

JOKIPOJAT
Jonne Brygger 3
Ville Haapalainen 2+
Julius Harttunen 5+
Aleksi Inkinen 2+
Saku Kivinen 6+
Tatu Kokkola 8
Joonas Larinmaa 8
Erno Räisänen 3+
Teemu Siironen 4
Jussi Tammela 4,5
Taavi Tiala 6+
Matias Varttinen 6,5
Miro Väänänen 7

KETTERÄ
Mikko Haaparanta 4
Jesse Hallikas 5+
Rasmus Hämäläinen 7
Henry Karjalainen 6-
Aku Kestilä 8,5
Jaakko Lantta 7+
Valtteri Lipiäinen 7-
Roope Mäkitalo 7-
Valtteri Niemi 6
Nicklas Nousiainen 4,5
Dan Nybondas 4
Ville Paalanen 5,5
Arttu Rämö 5,5
Sebastian Sjöholm 4,5
Jesse Viskari 4

KEUPA
Niki Huovinen 6-
Konsta Keteli 4,5
Janne Kettunen 7-
Juho Koivusaari 3
Janne Kumpulainen 7
Oula Kuure 3+
Olli Maansaari 4+
Justus Mikkonen 6
Totte Moberg 5
Joni Piipponen 6-
Jani Siekkinen 5+
Riku Tiainen 6-

K-VANTAA
Aleksi Halme 6
Konsta Hirvonen 5
Harri Kainulainen 7+
Kristian Kause 1
Oliver Kiljunen 3
Markus Lahtinen 4,5
Niko Lottanen 3
Ville-Valtteri Mustonen 5
Eetu Mäki 5,5
Joonas Niemelä 7+
Jesse Niemi 3
Roope Niskanen 3-
Samu Poutanen 3
Mikael Saha 7+
Joel Sund 7-
Julius Valtonen 7+
Petteri Villanen 4,5

KOOVEE
Elias Elomaa 5-
Jere Helenius 6+
Oskari Jäättelä 1,5
Vili-Jesper Koivula 7,5
Lassi Korpela 4,5
Jerry Kotilahti 1
Jesse Kylmäniemi 1
Niklas Mattila 1
Otto Mäkinen 7
Valtteri Mäkiviinikka 2,5
Aleksi Niemi 5+
Valtteri Peltonen 3
Ville Saloranta 7-
Janne Seppänen 7,5
Jerry Särkioja 1

PELIITAT
Atte Antinaho 6
Petteri Haveri 5-
Lauri Heino 6-
Sakke Hämäläinen 6
Eemeli Jeskanen 5
Samu Kaasinen 4
Pasi Kouvalainen 6,5
Joona Lankinen 4
Oskari Lemetyinen 5
Matias Mustonen 5-
Olli Rönkkö 5
Eetu Tervala 3

ROKI
Kasper Elo 5,5
Ville Heikkinen 6
Olli Iisakka 6
Konsta Jaakola 4
Antti Järvelä 5
Olli-Matti Järvelä 7
Eetu Karvinen 5+
Eetu-Santeri Koivunen 4,5
Lauri Nevala 1
Turkka Pumpanen 3
Rasmus Smedberg 4+
Viljami Wacklin 5,5

SAPKO
Sami Aksila 3
Juuso Forsström 7,5
Roope Hirvonen 6-
Atte Karppinen 7-
Henri Keskilohko 6-
Jere Kuivisto 1
Tommi Laakso 6
Matias Lainio 8
Matias Mutikainen 4
Kasper Piitulainen 6+
Matias Rauvola 5+
Joonas Savolainen 5+
Tino Sirén 5
Tatu Vihavainen 6,5

TUTO
Niko Ahoniemi 7-
Eetu Elo 6,5
Karri Forsblom 4,5
Roope Kallio 4+
Aleksi Karlsson 5
Erkki Laiho 5
Aaro Löyttymäki 6+
Juho Mäkelä 6
Ville Nieminen 5-
Tommi Niskanen 4,5
Waltteri Saaristo 4
Oskari Siiki 6
Mark Viitanen 5
Juho Virtanen 7-
 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Joonas Larinmaa ja Julius Harttunen lisätty arvioitavien listaan, kun vielä ehti.

Vinkkinä tuleville arvioijille, kun tässä pelaajamäärä on jo melkoinen. Kannattaa ensin antaa arvosanat jollekin tutuille eritasoisille pelaajille. Eli vaikka Möttöselle 8, Myttyselle 6 ja Miettiselle 4. Sen jälkeen sitten on helpompi verrata, että onko arvioitava pelaaja samaa tasoa kuin Möttönen, Myttynen tai Miettinen vaiko jotain jostain välistä.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Knap

Jäsen
HERMES

Jesper Ahlgren 4-
Heikki Harju 4
Alex Levänen 4-
Henri Limma
Eetu Paasovaara 4-
Sampo Paulaharju 5+
Jerry Sammalisto 4,5
Riku Sihvonen 5
Miika Tiihonen
Oskari Uomala 6

HOKKI
Tuomas Ahtonen 5+
Teemu Kemppainen 1+
Miko Kilpeläinen 2
Riku Korhonen
Lassi Liljamo 4-
Jesse Niskanen 2,5
Mikko-Matti Paakkola 1+
Samu Pyykkönen 6+
Olli Suoraniemi 2
Jesperi Viikilä 4,5
Jussi Vikholm 1-

IPK
Jere-Matias Alanen
Lauri Huhdanpää 6-
Aleksi Hämäläinen 6-
Eemil Jaatinen 1+
Janne Katosalmi 6+
Niki Koskinen 5,5
Arttu Leskinen 4-
Samu Miettinen 3,5
Juuso Nevalainen 5+
Alex Olkinuora 4,5
Nicklas Rintamäki 4-

JOKIPOJAT
Jonne Brygger 4
Ville Haapalainen 2
Aleksi Inkinen 2
Saku Kivinen 6+
Tatu Kokkola 8
Erno Räisänen 4-
Teemu Siironen 3
Jussi Tammela
Taavi Tiala 6+
Matias Varttinen 7,5
Miro Väänänen 7-
Joonas Larinmaa 8+
Julius Harttunen 3,5

KETTERÄ
Mikko Haaparanta 5
Jesse Hallikas 4-
Rasmus Hämäläinen
Henry Karjalainen 5-
Aku Kestilä 9
Jaakko Lantta 8+
Valtteri Lipiäinen 7+
Roope Mäkitalo 6,5
Valtteri Niemi
Nicklas Nousiainen 3,5
Dan Nybondas 4-
Ville Paalanen 5+
Arttu Rämö 4+
Sebastian Sjöholm 4
Jesse Viskari 4-

KEUPA
Niki Huovinen 4,5
Konsta Keteli 4-
Janne Kettunen
Juho Koivusaari 3+
Janne Kumpulainen 8+
Oula Kuure 4
Olli Maansaari 5
Justus Mikkonen 5
Totte Moberg 4
Joni Piipponen 5+
Jani Siekkinen 5+
Riku Tiainen 6

K-VANTAA
Aleksi Halme 5
Konsta Hirvonen 4
Harri Kainulainen
Kristian Kause 3
Oliver Kiljunen
Markus Lahtinen
Niko Lottanen 4
Ville-Valtteri Mustonen 4
Eetu Mäki 5+
Joonas Niemelä 8
Jesse Niemi 5
Roope Niskanen 4
Samu Poutanen 4
Mikael Saha
Joel Sund 8
Julius Valtonen
Petteri Villanen 4KOOVEE
Elias Elomaa
Jere Helenius 5
Oskari Jäättelä 3
Vili-Jesper Koivula 8
Lassi Korpela 2
Jerry Kotilahti 2
Jesse Kylmäniemi 3
Otto Mäkinen 6
Valtteri Mäkiviinikka 1
Aleksi Niemi 2
Valtteri Peltonen 2
Ville Saloranta 7
Janne Seppänen 7,5
Jerry Särkioja 1+

PELIITAT
Atte Antinaho 5
Petteri Haveri 4+
Lauri Heino 6+
Sakke Hämäläinen 5
Eemeli Jeskanen 5
Samu Kaasinen 3+
Pasi Kouvalainen 6+
Joona Lankinen 3+
Oskari Lemetyinen 3+
Matias Mustonen 4
Olli Rönkkö 5
Eetu Tervala 3

ROKI
Kasper Elo 6
Ville Heikkinen 4,5
Olli Iisakka 5
Konsta Jaakola 3
Antti Järvelä 4
Olli-Matti Järvelä 6,5
Eetu Karvinen 5,5
Eetu-Santeri Koivunen 4+
Lauri Nevala 1+
Turkka Pumpanen 4+
Rasmus Smedberg 4+
Viljami Wacklin 5

SAPKO
Sami Aksila 4+
Juuso Forsström 7,5
Roope Hirvonen 4+
Atte Karppinen 7
Henri Keskilohko 6+
Jere Kuivisto 2
Tommi Laakso 6-
Matias Lainio 8,5
Matias Mutikainen 4-
Kasper Piitulainen 6-
Matias Rauvola 4+
Joonas Savolainen 4-
Tino Sirén 4
Tatu Vihavainen 6,5

TUTO
Niko Ahoniemi 8-
Eetu Elo 6
Karri Forsblom 4+
Roope Kallio 3
Aleksi Karlsson 4,5
Erkki Laiho 3
Aaro Löyttymäki 5
Juho Mäkelä 6-
Ville Nieminen 4,5
Tommi Niskanen 3
Waltteri Saaristo 3,5
Oskari Siiki 7+
Mark Viitanen 3
Juho Virtanen 7-Tuonne Kooveen listalle eksynyt puolustaja Niklas Mattila.
 
Viimeksi muokattu:
KalPa, Brad Marchand #63

Sven Tuuva

Jäsen
Suosikkijoukkue
IPK, Kalpa & Jokerit
.
HERMES
Jesper Ahlgren 3
Heikki Harju 4,5
Alex Levänen 4
Henri Limma 4
Eetu Paasovaara 4
Sampo Paulaharju 6
Jerry Sammalisto 6
Riku Sihvonen 6+
Miika Tiihonen 6
Oskari Uomala 6

HOKKI
Tuomas Ahtonen 3,5
Teemu Kemppainen 1
Miko Kilpeläinen 2
Riku Korhonen 4
Lassi Liljamo 4
Jesse Niskanen 3-
Mikko-Matti Paakkola 2-
Samu Pyykkönen 6
Olli Suoraniemi 4,5
Jesperi Viikilä 5
Jussi Vikholm 1-

IPK
Jere-Matias Alanen 6,5
Lauri Huhdanpää 6-
Aleksi Hämäläinen 6
Eemil Jaatinen 1
Janne Katosalmi 6
Niki Koskinen 5,5
Arttu Leskinen 4
Samu Miettinen 3
Juuso Nevalainen 6
Alex Olkinuora 4
Nicklas Rintamäki 4

JOKIPOJAT
Jonne Brygger 3
Ville Haapalainen 2

Julius Harttunen 3

Aleksi Inkinen 2
Saku Kivinen 6,5
Tatu Kokkola 7,5

Joonas Larinmaa 8

Erno Räisänen 3
Teemu Siironen 3
Jussi Tammela 4
Taavi Tiala 6
Matias Varttinen 7
Miro Väänänen 7

KETTERÄ
Mikko Haaparanta 5,5
Jesse Hallikas 4
Rasmus Hämäläinen 7
Henry Karjalainen 6
Aku Kestilä 8,5
Jaakko Lantta 8
Valtteri Lipiäinen 7-
Roope Mäkitalo 7
Valtteri Niemi 7
Nicklas Nousiainen 3
Dan Nybondas 4,5
Ville Paalanen 5
Arttu Rämö 6
Sebastian Sjöholm 5
Jesse Viskari 3

KEUPA
Niki Huovinen 6
Konsta Keteli 3,5
Janne Kettunen 6,5
Juho Koivusaari 2,5
Janne Kumpulainen 7,5
Oula Kuure 5
Olli Maansaari 3
Justus Mikkonen 6
Totte Moberg 3
Joni Piipponen 6
Jani Siekkinen 5,5
Riku Tiainen 4,5

K-VANTAA
Aleksi Halme 4,5
Konsta Hirvonen 4
Harri Kainulainen 7-
Kristian Kause 2

Oliver Kiljunen 3
Markus Lahtinen 4
Niko Lottanen 3,5
Ville-Valtteri Mustonen 4
Eetu Mäki 5
Joonas Niemelä 8-
Jesse Niemi 4,5
Roope Niskanen 4
Samu Poutanen 3
Mikael Saha 8-
Joel Sund 7,5
Julius Valtonen 7
Petteri Villanen 4

KOOVEE
Elias Elomaa 5
Jere Helenius 6,5
Oskari Jäättelä 2-
Vili-Jesper Koivula 8
Lassi Korpela 4,5
Jerry Kotilahti 2
Jesse Kylmäniemi 2
Niklas Mattila 2
Otto Mäkinen 6
Valtteri Mäkiviinikka 4-
Aleksi Niemi 4
Valtteri Peltonen 3
Ville Saloranta 7+
Janne Seppänen 7,5
Jerry Särkioja 2

PELIITAT
Atte Antinaho 6+
Petteri Haveri 5
Lauri Heino 6+
Sakke Hämäläinen 6
Eemeli Jeskanen 5,5
Samu Kaasinen 4
Pasi Kouvalainen 6,5
Joona Lankinen 4
Oskari Lemetyinen 4+
Matias Mustonen 4
Olli Rönkkö 5,5
Eetu Tervala 3,5

ROKI
Kasper Elo 6+
Ville Heikkinen 6+
Olli Iisakka 6,5
Konsta Jaakola 4
Antti Järvelä 5,5
Olli-Matti Järvelä 7-
Eetu Karvinen 6-
Eetu-Santeri Koivunen 5
Lauri Nevala 1,5
Turkka Pumpanen 5
Rasmus Smedberg 5+
Viljami Wacklin 5,5

SAPKO
Sami Aksila 4,5
Juuso Forsström 7,5
Roope Hirvonen 5
Atte Karppinen 7+
Henri Keskilohko 6
Jere Kuivisto 2
Tommi Laakso 5,5
Matias Lainio 8+
Matias Mutikainen 5-
Kasper Piitulainen 6+
Matias Rauvola 5
Joonas Savolainen 5-
Tino Sirén 4
Tatu Vihavainen 7

TUTO
Niko Ahoniemi 7+
Eetu Elo 7-
Karri Forsblom 5,5
Roope Kallio 4
Aleksi Karlsson 4,5
Erkki Laiho 3
Aaro Löyttymäki 6-
Juho Mäkelä 6,5
Ville Nieminen 4,5
Tommi Niskanen 4-
Waltteri Saaristo 3
Oskari Siiki 7
Mark Viitanen 6
Juho Virtanen 7
 
"I was a multi-millionaire from playing hockey. Then I got divorced, and now I am a millionaire.”
Bobby Hull

HOOLIGAN_

Jäsen
Suosikkijoukkue
Avtomobilist, Seattle Kraken, 1923 (1897)
.
HERMES
Jesper Ahlgren 2
Heikki Harju 3
Alex Levänen 3
Henri Limma 3
Eetu Paasovaara 3
Sampo Paulaharju 5
Jerry Sammalisto 5
Riku Sihvonen 7
Miika Tiihonen 4
Oskari Uomala 7

HOKKI
Tuomas Ahtonen 2
Teemu Kemppainen 0
Miko Kilpeläinen 1
Riku Korhonen 3
Lassi Liljamo 3
Jesse Niskanen 3
Mikko-Matti Paakkola 2
Samu Pyykkönen 5
Olli Suoraniemi 4
Jesperi Viikilä 5
Jussi Vikholm 1

IPK
Jere-Matias Alanen 5
Lauri Huhdanpää 4
Aleksi Hämäläinen 7
Eemil Jaatinen 2
Janne Katosalmi 5
Niki Koskinen 4
Arttu Leskinen 4
Samu Miettinen 3
Juuso Nevalainen 4
Alex Olkinuora 2
Nicklas Rintamäki 4

JOKIPOJAT
Jonne Brygger 1
Ville Haapalainen 2
Julius Harttunen 2
Aleksi Inkinen 2
Saku Kivinen 4
Tatu Kokkola 5
Joonas Larinmaa 6
Erno Räisänen 2
Teemu Siironen 1
Jussi Tammela 3
Taavi Tiala 7
Matias Varttinen 8
Miro Väänäne 6

KETTERÄ
Mikko Haaparanta 3
Jesse Hallikas 3
Rasmus Hämäläinen 8
Henry Karjalainen 5
Aku Kestilä 9
Jaakko Lantta 8
Valtteri Lipiäinen 5
Roope Mäkitalo 5
Valtteri Niemi 6
Nicklas Nousiainen 3
Dan Nybondas 7
Ville Paalanen 4
Arttu Rämö 5
Sebastian Sjöholm 5
Jesse Viskari 3

KEUPA
Niki Huovinen 4
Konsta Keteli 5
Janne Kettunen 5
Juho Koivusaari 1
Janne Kumpulainen 9
Oula Kuure 3
Olli Maansaari 2
Justus Mikkonen 7
Totte Moberg 2
Joni Piipponen 4
Jani Siekkinen 5
Riku Tiainen 6

K-VANTAA
Aleksi Halme 2
Konsta Hirvonen 3
Harri Kainulainen 5
Kristian Kause 4
Oliver Kiljunen 2
Markus Lahtinen 3
Niko Lottanen 3
Ville-Valtteri Mustonen 3
Eetu Mäki 5
Joonas Niemelä 8
Jesse Niemi 4
Roope Niskanen 4
Samu Poutanen 3
Mikael Saha 9
Joel Sund 9
Julius Valtonen 5
Petteri Villanen 4

KOOVEE
Elias Elomaa 5
Jere Helenius 6
Oskari Jäättelä 2
Vili-Jesper Koivula 8
Lassi Korpela 4
Jerry Kotilahti 3
Jesse Kylmäniemi 3
Niklas Mattila 2
Otto Mäkinen 6
Valtteri Mäkiviinikka 4-
Aleksi Niemi 4
Valtteri Peltonen 3
Ville Saloranta 5
Janne Seppänen 6
Jerry Särkioja 2

PELIITAT
Atte Antinaho 6
Petteri Haveri 5
Lauri Heino 6
Sakke Hämäläinen 6
Eemeli Jeskanen 5
Samu Kaasinen 4
Pasi Kouvalainen 7
Joona Lankinen 4
Oskari Lemetyinen 4+
Matias Mustonen 4
Olli Rönkkö 5
Eetu Tervala 5

ROKI
Kasper Elo 5
Ville Heikkinen 4
Olli Iisakka 7
Konsta Jaakola 2
Antti Järvelä 5
Olli-Matti Järvelä 6
Eetu Karvinen 5
Eetu-Santeri Koivunen 5
Lauri Nevala 0
Turkka Pumpanen 3
Rasmus Smedberg 4
Viljami Wacklin 6

SAPKO
Sami Aksila 45
Juuso Forsström 8
Roope Hirvonen 3
Atte Karppinen 6
Henri Keskilohko 6
Jere Kuivisto 2
Tommi Laakso 6
Matias Lainio 8
Matias Mutikainen 4
Kasper Piitulainen 7
Matias Rauvola 3
Joonas Savolainen 6
Tino Sirén 4
Tatu Vihavainen 5

TUTO
Niko Ahoniemi 7
Eetu Elo 7
Karri Forsblom 6
Roope Kallio 4
Aleksi Karlsson 5
Erkki Laiho 3
Aaro Löyttymäki 5
Juho Mäkelä 7
Ville Nieminen 5
Tommi Niskanen 5
Waltteri Saaristo 2
Oskari Siiki 10
Mark Viitanen 7
Juho Virtanen 5
 
"Laurikainen on ku vanha lateksidildo. Heiluu ja menee joka paikkaan, on aina mukana tilanteissa ja tekee iloiseksi!" @spenroos twitterissä.

JusuPlus

Jäsen
Suosikkijoukkue
JYP, KeuPa HT
HERMES
Jesper Ahlgren 3
Heikki Harju 3
Alex Levänen 4
Henri Limma 3,5
Eetu Paasovaara 4
Sampo Paulaharju 5
Jerry Sammalisto 5,5
Riku Sihvonen 6,5
Miika Tiihonen 6-
Oskari Uomala 6+

HOKKI
Tuomas Ahtonen 4
Teemu Kemppainen 1
Miko Kilpeläinen 2
Riku Korhonen 4
Lassi Liljamo 3
Jesse Niskanen 2
Mikko-Matti Paakkola 1
Samu Pyykkönen 5
Olli Suoraniemi 3
Jesperi Viikilä 5
Jussi Vikholm 1

IPK
Jere-Matias Alanen 7
Lauri Huhdanpää 4
Aleksi Hämäläinen 5
Eemil Jaatinen 1
Janne Katosalmi 6
Niki Koskinen 5
Arttu Leskinen 4
Samu Miettinen 4
Juuso Nevalainen 5
Alex Olkinuora 5
Nicklas Rintamäki 4

JOKIPOJAT
Jonne Brygger 3
Ville Haapalainen 2
Julius Harttunen 5
Aleksi Inkinen 2,5
Saku Kivinen 5
Tatu Kokkola 8+
Joonas Larinmaa 8
Erno Räisänen 3+
Teemu Siironen 4
Jussi Tammela 4
Taavi Tiala 5
Matias Varttinen 8,5
Miro Väänänen 6+

KETTERÄ
Mikko Haaparanta 4
Jesse Hallikas 5+
Rasmus Hämäläinen 7
Henry Karjalainen 5
Aku Kestilä 9+
Jaakko Lantta 7
Valtteri Lipiäinen 7+
Roope Mäkitalo 7
Valtteri Niemi 5
Nicklas Nousiainen 4
Dan Nybondas 4
Ville Paalanen 5
Arttu Rämö 5
Sebastian Sjöholm 4
Jesse Viskari 4

KEUPA
Niki Huovinen 4
Konsta Keteli 3
Janne Kettunen 6
Juho Koivusaari 3
Janne Kumpulainen 8+
Oula Kuure 3
Olli Maansaari 4+
Justus Mikkonen 7-
Totte Moberg 2
Joni Piipponen 6
Jani Siekkinen 5+
Riku Tiainen 4

K-VANTAA
Aleksi Halme 6
Konsta Hirvonen 5
Harri Kainulainen 8-
Kristian Kause 1
Oliver Kiljunen 3
Markus Lahtinen 4
Niko Lottanen 3
Ville-Valtteri Mustonen 5
Eetu Mäki 5
Joonas Niemelä 7+
Jesse Niemi 3
Roope Niskanen 3
Samu Poutanen 3
Mikael Saha 8
Joel Sund 8
Julius Valtonen 7,5
Petteri Villanen 4

KOOVEE
Elias Elomaa 5-
Jere Helenius 6,5
Oskari Jäättelä 1
Vili-Jesper Koivula 7,5
Lassi Korpela 4,5
Jerry Kotilahti 1
Jesse Kylmäniemi 1
Niklas Mattila 1
Otto Mäkinen 7,5
Valtteri Mäkiviinikka 3
Aleksi Niemi 5
Valtteri Peltonen 3
Ville Saloranta 7
Janne Seppänen 7,5
Jerry Särkioja 1

PELIITAT
Atte Antinaho 6
Petteri Haveri 5-
Lauri Heino 6
Sakke Hämäläinen 5,5
Eemeli Jeskanen 5
Samu Kaasinen 4
Pasi Kouvalainen 7
Joona Lankinen 4
Oskari Lemetyinen 5
Matias Mustonen 4
Olli Rönkkö 5
Eetu Tervala 3

ROKI
Kasper Elo 4
Ville Heikkinen 5
Olli Iisakka 5
Konsta Jaakola 3
Antti Järvelä 5
Olli-Matti Järvelä 6
Eetu Karvinen 4
Eetu-Santeri Koivunen 4,5
Lauri Nevala 1
Turkka Pumpanen 3
Rasmus Smedberg 4,5
Viljami Wacklin 4

SAPKO
Sami Aksila 3
Juuso Forsström 6,5
Roope Hirvonen 5
Atte Karppinen 5
Henri Keskilohko 6,5
Jere Kuivisto 1
Tommi Laakso 5
Matias Lainio 7,5
Matias Mutikainen 4
Kasper Piitulainen 5,5
Matias Rauvola 5+
Joonas Savolainen 5+
Tino Sirén 4
Tatu Vihavainen 5,5

TUTO
Niko Ahoniemi 7+
Eetu Elo 6
Karri Forsblom 4,5
Roope Kallio 4+
Aleksi Karlsson 5
Erkki Laiho 5
Aaro Löyttymäki 6
Juho Mäkelä 6
Ville Nieminen 4
Tommi Niskanen 4,5
Waltteri Saaristo 3
Oskari Siiki 6
Mark Viitanen 5
Juho Virtanen 6,5
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
@Knap @Sven Tuuva @JusuPlus @HOOLIGAN_

Arvioitanne kaivattaisiin myös alla oleville uusille (tai ainakin treenipeleissä esiintyneille) hyökkääjille:

HERMES Atte Mäkinen
HERMES Gabin Ville
HOKKI Markus Still
HOKKI Heikki Klemetti
HOKKI Tommi Klemetti
HOKKI Christoffer Seppelin
HOKKI Jarkko Harjula
HOKKI Tuomas Komulainen
IPK Timi Lahtinen
IPK Ville Sippala
IPK Riku Mustonen
IPK Aleksi Honkanen
IPK Reeti Polón
IPK Yevgeni Fofanov
JOKIPOJAT Jaakko Kuusisto
KEUPA Joel Järvenpää
KEUPA Vili Vesalainen
KEUPA Janne Väyrynen
KOOVEE Aleksi Luhtalampi
KOOVEE Miika Heikkilä
KOOVEE Juho Jokiharju
KOOVEE Miro Nalli
K-VANTAA Atte Kauppinen
K-VANTAA Lauri Savela
PELIITAT Jesse Liuksiala
PELIITAT Julius Vesaaja
PELIITAT Mikke Myrrä
ROKI Janne Ulkuniemi
ROKI Toni Nurminen
ROKI Tommi Siliämaa
ROKI Niklas Salo
ROKI Niko Lahtinen
ROKI Patrik Moisio
SAPKO Santeri Sillanpää
TUTO Jonne Jantunen
TUTO Erik Embrich
TUTO Joel Janatuinen
TUTO Aleksi Poikola
TUTO Lassi Vanhatalo

Muistakaa katsoa ja suhteuttaa aiemman viestinne arvosteluasteikkoon.

Jos vain suinkin ehditte, niin pistäkää arvionne esille jo tämän viikonlopun aikana. Muutkin halukkaat ehtivät vielä mukaan, mutta heidän tulee sitten arvioida myös nuo alkuperäisen listan pelaajat.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
HERMES Atte Mäkinen 6,5
HERMES Gabin Ville 7-
HOKKI Markus Still 2
HOKKI Heikki Klemetti 4+
HOKKI Tommi Klemetti 3-
HOKKI Christoffer Seppelin 6-
HOKKI Jarkko Harjula 6+
HOKKI Tuomas Komulainen 6,5
IPK Timi Lahtinen 6-
IPK Ville Sippala 2,5
IPK Riku Mustonen 3,5
IPK Aleksi Honkanen 3+
IPK Reeti Polón 2+
IPK Yevgeni Fofanov 4-
JOKIPOJAT Jaakko Kuusisto 6,5
KEUPA Joel Järvenpää 5+
KEUPA Vili Vesalainen 3+
KEUPA Janne Väyrynen 8
KOOVEE Aleksi Luhtalampi 6+
KOOVEE Miika Heikkilä 7+
KOOVEE Juho Jokiharju 4,5
KOOVEE Miro Nalli 5,5
K-VANTAA Atte Kauppinen 2,5
K-VANTAA Lauri Savela 1,5
PELIITAT Jesse Liuksiala 3+
PELIITAT Julius Vesaaja 1,5
PELIITAT Mikke Myrrä 0,5
ROKI Janne Ulkuniemi 1
ROKI Toni Nurminen 1
ROKI Tommi Siliämaa 1
ROKI Niklas Salo 8
ROKI Niko Lahtinen 6
ROKI Patrik Moisio 6-
SAPKO Santeri Sillanpää 5+
TUTO Jonne Jantunen 4,5
TUTO Erik Embrich 7-
TUTO Joel Janatuinen 6
TUTO Aleksi Poikola 6
TUTO Lassi Vanhatalo 7+
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Sven Tuuva

Jäsen
Suosikkijoukkue
IPK, Kalpa & Jokerit
HERMES Atte Mäkinen 6+
HERMES Gabin Ville 7
HOKKI Markus Still 3
HOKKI Heikki Klemetti 4
HOKKI Tommi Klemetti 3
HOKKI Christoffer Seppelin 6
HOKKI Jarkko Harjula 6
HOKKI Tuomas Komulainen 6
IPK Timi Lahtinen 6+
IPK Ville Sippala 3
IPK Riku Mustonen 2
IPK Aleksi Honkanen 3
IPK Reeti Polón
IPK Yevgeni Fofanov 4+
JOKIPOJAT Jaakko Kuusisto 6+
KEUPA Joel Järvenpää 4
KEUPA Vili Vesalainen 2
KEUPA Janne Väyrynen 8
KOOVEE Aleksi Luhtalampi 5,5
KOOVEE Miika Heikkilä 6,5
KOOVEE Juho Jokiharju 4,5
KOOVEE Miro Nalli 5
K-VANTAA Atte Kauppinen 3
K-VANTAA Lauri Savela 1
PELIITAT Jesse Liuksiala 3
PELIITAT Julius Vesaaja 1,5
PELIITAT Mikke Myrrä 1
ROKI Janne Ulkuniemi 1
ROKI Toni Nurminen 1
ROKI Tommi Siliämaa 1
ROKI Niklas Salo 8
ROKI Niko Lahtinen 6+
ROKI Patrik Moisio 6-
SAPKO Santeri Sillanpää 5+
TUTO Jonne Jantunen 4
TUTO Erik Embrich 7+
TUTO Joel Janatuinen 6
TUTO Aleksi Poikola 6
TUTO Lassi Vanhatalo 7


Reeti Polón siirtyi muistaakseni S-kiekkoon, joten jätin hänet arvioimatta.
 
"I was a multi-millionaire from playing hockey. Then I got divorced, and now I am a millionaire.”
Bobby Hull

Knap

Jäsen
HERMES Atte Mäkinen 6,5
HERMES Gabin Ville 6,5
HOKKI Markus Still 2½
HOKKI Heikki Klemetti 4
HOKKI Tommi Klemetti 3
HOKKI Christoffer Seppelin 5
HOKKI Jarkko Harjula 5½
HOKKI Tuomas Komulainen 5
IPK Timi Lahtinen 6½
IPK Ville Sippala 4,5
IPK Riku Mustonen 3-
IPK Aleksi Honkanen 3+
JOKIPOJAT Jaakko Kuusisto 5½
KEUPA Joel Järvenpää 4-
KEUPA Vili Vesalainen 3+
KEUPA Janne Väyrynen 8
KOOVEE Aleksi Luhtalampi 5½
KOOVEE Miika Heikkilä 7
KOOVEE Juho Jokiharju 4,5
KOOVEE Miro Nalli 4-
K-VANTAA Atte Kauppinen 2
K-VANTAA Lauri Savela 1
PELIITAT Jesse Liuksiala 3+
PELIITAT Julius Vesaaja 1
PELIITAT Mikke Myrrä 0,5
ROKI Janne Ulkuniemi 1
ROKI Toni Nurminen 1
ROKI Tommi Siliämaa 1
ROKI Niklas Salo 8½
ROKI Niko Lahtinen 6-
ROKI Patrik Moisio 6-
SAPKO Santeri Sillanpää 5-
TUTO Jonne Jantunen 4,5
TUTO Erik Embrich 7½
TUTO Joel Janatuinen 5½
TUTO Aleksi Poikola 5
TUTO Lassi Vanhatalo 7-

IPK:sta turha arvioida Fofanovia ja Polonia. Puolustajissa myös vähän outoa arvioida jotain Matteo Pietroniroa? En usko, että Peliitoissa pelaa. Vääristääkö muutenkin lainapelaajien arviointi todellisia voimasuhteita, koska osasta joukkueista ne keretään arvioida ja osasta ei?

Ei ehkä vielä kannata keskiarvoja laskeskella, vai miten olet meinannut? Varmaan järkevintä odotella lähemmäksi kauden alkuun.
 
KalPa, Brad Marchand #63

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Ei ehkä vielä kannata keskiarvoja laskeskella, vai miten olet meinannut? Varmaan järkevintä odotella lähemmäksi kauden alkuun.
Joo, katsellaan vielä jos tulee uusia pelaajia ja miten noiden lainamiesten osalta nyt käy. Mukana on turhiakin pelaajia, mutta eipä se haittaa jos niilläkin on jo arvosanat kaiken varalta. Pietroniro oli treenipelissä Peliittojen riveissä, joten siksi laitoin hänetkin mukaan kaiken varalta.
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
HERMES Zdenek Sedlak 6
IPK Mikko Juusola 6+
IPK Ilkka Pikkarainen 8+
IPK Aatu Hämäläinen 7,5
JOKIPOJAT Terry And 5
KEUPA Jesse Pelamo 7+
KOOVEE Anton Ollikainen 7-
PELIITAT Aleks Haatanen 6+
PELIITAT Samuel Salonen 6
TUTO Veeti Vuorio 3
TUTO Jonne Virtanen 7,5

EDIT: Thanks @Knap, monsteri-Jonne tarvinnee tosiaan arvosanan hänkin.
 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

Knap

Jäsen
Zdenek Sedlak 6+
Mikko Juusola 6,5
Ilkka Pikkarainen 8,5
Aatu Hämäläinen 7,5
Terry And 5,5
Jesse Pelamo 7,5
Anton Ollikainen 7-
Aleks Haatanen 6,5
Samuel Salonen 6
Veeti Vuorio 3+
Jonne Virtanen 8,5

Jonne Virtanen lienee syytä arvioida myös?
 
KalPa, Brad Marchand #63

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
Kauden alku lähenee, mutta vielä näitä hankintoja tippuu. Eli:

SAPKO Toni Henttonen 7-
 
Viimeksi muokattu:
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​

JusuPlus

Jäsen
Suosikkijoukkue
JYP, KeuPa HT
HERMES Atte Mäkinen 7
HERMES Gabin Ville 7
HOKKI Markus Still 2
HOKKI Heikki Klemetti 4
HOKKI Tommi Klemetti 3
HOKKI Christoffer Seppelin 5
HOKKI Jarkko Harjula 5
HOKKI Tuomas Komulainen 5,5
IPK Timi Lahtinen 6
IPK Ville Sippala 3
IPK Riku Mustonen 4-
IPK Aleksi Honkanen 3
IPK Reeti Polón 2
IPK Yevgeni Fofanov 4
JOKIPOJAT Jaakko Kuusisto 6,5
KEUPA Joel Järvenpää 5
KEUPA Vili Vesalainen 1
KEUPA Janne Väyrynen 8
KOOVEE Aleksi Luhtalampi 6+
KOOVEE Miika Heikkilä 7+
KOOVEE Juho Jokiharju 6
KOOVEE Miro Nalli 6
K-VANTAA Atte Kauppinen 2,5
K-VANTAA Lauri Savela 2
PELIITAT Jesse Liuksiala 3
PELIITAT Julius Vesaaja 2
PELIITAT Mikke Myrrä 1
ROKI Janne Ulkuniemi 1
ROKI Toni Nurminen 1
ROKI Tommi Siliämaa 1
ROKI Niklas Salo 7,5
ROKI Niko Lahtinen 7
ROKI Patrik Moisio 5,5
SAPKO Santeri Sillanpää 5
TUTO Jonne Jantunen 5
TUTO Erik Embrich 7-
TUTO Joel Janatuinen 5,5
TUTO Aleksi Poikola 5,5
TUTO Lassi Vanhatalo 7+
 

JusuPlus

Jäsen
Suosikkijoukkue
JYP, KeuPa HT
Zdenek Sedlak 6+
Mikko Juusola 6,5
Ilkka Pikkarainen 8,5
Aatu Hämäläinen 7,5
Terry And 5+
Jesse Pelamo 7,5
Anton Ollikainen 7,5
Aleks Haatanen 6+
Samuel Salonen 5,5
Veeti Vuorio 3
Jonne Virtanen 8
Toni Henttonen 7-
 

Everton

Jäsen
Suosikkijoukkue
KooKoo
No, jopas nyt jotain. Minä kun luulin että nyt jo aletaan rauhoittua, niin kovia miehiä pukkaakin melkein taukoamatta...

HOKKI Samuel Salonen

Salosen Samuelille rätkäytetään tähän asti kovimmat pinnat, eli 9
 
"Unless we do something about it, in ten or fifteen years the Internet
will be monopolized by the megacorporations" -Noam Chomsky​
Kirjaudu sisään, jos haluat vastata ketjuun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, rekisteröidy nyt! Kirjaudu / Rekisteröidy